Retningslinjer for innleveringer i Inspera


Før eksamen
1. Du er selv ansvarlig for å kontrollere vurderingsmeldinger og kandidatnummer på
Studentweb innen oppmeldingsfrist 1. september/1. februar.
2. Du må selv orientere deg om dato og klokkeslett for eksamen via Canvas og
Studentweb.
3. Ved feil eller mangler i eksamensoppmeldingen, må du melde fra til
studieadministrasjonen så snart som mulig. Dersom du må trekke deg fra eksamen, gjør du dette i Studentweb senest to uker før eksamen - for å unngå å bruke opp ett (av tre) forsøk.
4. Det er ditt ansvar at det tekniske fungerer ved utlevering og innlevering av eksamen i Inspera. For å være sikker på at teknisk utstyr fungerer, og for å unngå stress ved innlevering, kan du teste ditt tekniske utstyr, og Inspera, før eksamen. Vi anbefaler deg å logge på Inspera og ta en DEMO-eksamen senest en uke før eksamen. Logg på med FEIDE - det er samme brukernavn og passord som til Canvas.
5. Sikker nettleser (SEB) er ikke i bruk ved hjemmeeksamen og andre innleveringer. Dette gjør at du kan bruke andre verktøy under eksamen. 


Under eksamen
1. Dersom du har mulighet for det, bør du sitte på kablet nett for å sikre stabil
nettkontakt.
2. Du er registrert møtt til eksamen når du er logget på Inspera til/ved
eksamensstart.
3. Fagansvarlig vil være tilgjengelig i Canvas for skriftlige spørsmål knyttet til
oppgaveformuleringen, dette på dag for ulevering av oppgave, mellom kl. 09.30 og kl 10.30. Har du spørsmål til
fagansvarlig utover dette tidspunktet, kan du melde det til studieadministrativ
ansvarlig for den aktuelle eksamenen. Studieadministrativ kontaktinformasjon blir lagt ut i Canvas før eksamen, i det
aktuelle emne.
4. Dersom det i løpet av eksamensperioden kommer frem opplysninger som alle kandidater
bør kjenne til, vil det bli sendt ut SMS til alle kandidater med informasjon om å
sjekke nye opplysninger i Canvas. 
5. Du skal levere besvarelsen i én PDF-fil, hvis ikke annen informasjon er gitt. Det vil si at du må legge eventuelle vedlegg til bak i ett og samme dokument. 
6. Etter innleveringsfristen har du som hovedregel ikke mulighet for å erstatte eller
etterlevere hele eller deler av besvarelsen. Det er derfor viktig at du husker å lagre
arbeidene dine kontinuerlig og dessuten tar sikkerhetskopier.

Vi oppfordrer til å logge på i Inspera  og levere inn i god tid før fristen. Tekniske problemer er ikke i seg selv grunnlag for innlevering etter frist. Merk deg likevel dette: 

a) Dersom du opplever tekniske problem grunnet tredjepart som setter eksamensgjennomføringen i fare, må du melde dette til support, telefon
55 53 69 99 eller support@nla.no. Oppgi studentnummer.

b)Dersom du får problemer ved selve innleveringen av eksamensbesvarelsen, må du
melde dette umiddelbart til den studieadministrativt ansvarlige for
eksamen, og oppgi årsak til dette.

9. Hjemmeeksamen og andre eksameninnleveringer i Inspera skal være et selvstendig og individuelt arbeid, om ikke annet er oppgitt i emneplan. Det er tillatt å samtale med andre studenter underveis, men NLA Høgskolen anbefaler på det sterkeste å unnlate å dele notater og annen tekst under eksamensperioden. Fusk og forsøk på fusk er tillitsbrudd både overfor medstudenter og høgskolen og kan gi grunnlag for annullering av besvarelsen/sensur og/eller utestengelse i inntil to semester. 

a. Ved eksamensinnleveringer må studentene være nøye med å skille klart
mellom hva som er egne formuleringer og hva som ikke er det. Dersom
studentene gjengir stoff og formuleringer som ikke er egne, og som i
teksten er fremstilt uten kildehenvisning, vil det bli regnet som fusk
(plagiat).
b. Plagiatkontroll er aktivert på alle innleveringer i Inspera. NLA Høgskolen gjennomfører også plagiatkontroll manuelt, dersom mistanke om fusk oppstår. 


Etter eksamen
1. Når eksamen er avsluttet, kan du i Inspera velge Arkiv i menyen og se at det står at
besvarelsen er levert. Før eksamensfristen utløper står det kun at oppgaven er
lagret.
2. Sensur finnes på Studentweb, under Innsyn > Resultater.
Sensurfrist er normalt 3 uker etter eksamen.
3. Frist for å be om begrunnelse for karakteren, er innen en uke fra sensuren ble
gjort kjent. Du må be om begrunnelse på eget nettskjema her: Begrunnelse og klage - NLA. Begrunnelse vil bli gitt så snart som mulig, og normalt innen to uker. Det kan imidlertid forekomme at det går noe lenger tid pga. ferieavvikling.
4. Du har mulighet til å klage på karakteren din. Du finner nettskjema for klage her: 
Begrunnelse og klage - NLA. Det er ikke nødvendig at du ber om begrunnelse først. Frist for å klage på karakter, er innen tre uker etter at sensuren ble kunngjort. Dersom du har bedt om begrunnelse, er klagefristen tre uker etter at begrunnelsen er gitt.


Retningslinjene er forankret i Forskrifter om studier ved NLA Høgskolen:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-14-663?q=nla
Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier ved NLA Høgskolen:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-31-547