Grader og vitnemål

Vitnemål for oppnådd grad

Når du har fullført et studieprogram som fører fram til en grad, skal du få utstedt vitnemål.

Fra våren 2022 utsteder NLA Høgskolen digitalt signerte vitnemål og Diploma Supplement for gradsgivende studier.

Dersom du har fullført et bachelorprogram, ber vi om at du bestiller vitnemål på eget nettskjema. I skjemaet bekrefter du hvilke emner som skal inngå i graden.

Dersom du har fullført barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller et masterstudium på normert tid, utsteder NLA Høgskolen vitnemål når du har bestått alle emnene som inngår i utdanningsplanen din. Dersom du er forsinket i studieløpet, må du selv bestille vitnemål.

Det originale vitnemålet utstedes bare én gang. Forbedring av eksamensresultater som er avlagt etter at vitnemålet er utstedt, tas ikke med i vitnemålet.

Her er skjema for bestilling av vitnemål.

Vitnemålsportalen

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte.

Digitalt vitnemål

Det digitale vitnemålet er en PDF-fil, sikret med digital signatur som garanterer for at dokumentet er intakt. Du kan lese mer om digital signatur på Vitnemålsportalens nettsider

Når vitnemålet er produsert, vil det være tilgjengelig via Vitnemålsportalen og i dokumentarkivet ditt i StudentWeb. Det digitale vitnemålet kan lastes ned fra StudentWeb og deles med digital signatur innebygd, eller det kan deles direkte fra Vitnemålsportalen.

Du vil motta en e-post fra NLA Høgskolen når det digitale vitnemålet ditt er produsert.

Diploma supplement

Diploma Supplement er et vitnemålstillegg som utstedes sammen med alle vitnemål for oppnådd grad (bachelorgrad, mastergrad, grunnskolelærer, barnehagelærer). Diploma Supplement utstedes på engelsk og er utarbeidet etter felles europeisk standard. Dokumentet gir en beskrivelse av det norske utdanningssystemet og nærmere informasjon om bl.a. opptakskrav, faglig innhold og sammensetning av den oppnådde graden.

Utsettelse av vitnemål

Dersom du ønsker å forbedre et eller flere resultater som skal inngå i graden, kan du be om at vi utsetter produksjonen av vitnemålet. Dersom du forbedrer en karakter etter at graden er registrert som oppnådd, blir dette markert med en merknad på vitnemålet.

Vitnemål på papir

Dersom du har fått digitalt vitnemål, men får behov for å vise fram et vitnemål på papir til utdanningsinstitusjoner eller arbeidsgivere i utlandet, kan du bestille et papirvitnemål. Ikke bestill før behovet oppstår.

Karakterutskrift på papir

Dersom du trenger karakterutskrift på papir, kan det bestilles på NLA Høgskolens StudentWeb. Både nåværende og tidligere studenter kan bestille karakterutskrift på StudentWeb.