Godkjenning av annen utdanning

Du kan søke om å få bruke annen utdanning som del av ditt gradsstudium ved NLA Høgskolen. Hvis utdanningen er fra et universitet eller en høyskole i Norge, og resultatene dine er tilgjengelige i vitnemålsportalen, vil vi kunne hente resultatene dine. Du trenger da ikke levere original dokumentasjon.

Hvis det er delvis samme faglige innhold i de eksterne emnene og emnene du tar ved NLA Høgskolen, må du legge ved emneplaner og pensumlister for de emnene du søker om å få godkjent. Du kan bruke samme skjema for å søke om forhåndsgodkjenning av planlagte emner og endelig godkjenning av fullførte emner.

Skjema for søknad om godkjenning av annen utdanning.

Reglene for godkjenning av annen utdanning finner du i UH-loven § 3-5 og i Godkjenningsforskriften.