Oppmelding og avmelding

For å kunne ta ordinær eksamen, ny og utsatt eksamen, må du melde deg opp til dette i din Studentweb. Alle studenter har tre forsøk per eksamen. I noen tilfeller kan du få innvilget et fjerde eksamensforsøk. Hvis du går opp flere ganger til samme eksamen eller deleksamen, vil den beste karakteren gjelde.

Oppmelding til ordinær eksamen

 • Du må selv kontrollere i Studentweb at du er oppmeldt til riktige eksamener. Frist for oppmelding er 1. september for høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret. I Studentweb finner du også opplysninger om kandidatnummer, tid og sted for eksamen.
 • For at oppmeldingen skal være gyldig, må du ha betalt inn studie- og semesteravgift, og ha godkjente arbeidskrav i emnet. 
 • Hvis du er for sein med å melde deg opp til eksamen, må du ta kontakt med eksamensansvarlig i studieadministrasjonen snarest. Dersom oppmelding godkjennes etter frist, vil du normalt måtte betale inn et gebyr for sen oppmelding.

Melde deg av ordinær eksamen

 • Du kan melde deg av eksamen inntil 14 dager før eksamensdato. Det gjør du i Studentweb.
 • Hvis du ikke møter på eksamen, og heller ikke har meldt deg av, vil det bli regnet som ett eksamensforsøk, av totalt tre forsøk.

Oppmelding til utsatt/ny eksamen

 • Hvis du er syk på eksamensdagen, eller det er andre sterke velferdsgrunner til at du ikke kan ta eksamen, er det viktig at du får legeerklæring på dette. Det samme gjelder dersom du må avbryte eksamen. Legeerklæringen må gjelde for eksamensdagen for at fraværet skal bli regnet som gyldig. Hvis det ikke er mulig for deg å få legeerklæring på eksamensdagen, må du levere inn eller poststemple legeerklæringen senest en uke etter eksamensdagen. Med gyldig fravær vil den aktuelle eksamen ikke bli regnet som et eksamensforsøk, og du vil ha like mange forsøk igjen. Gyldig fravær gir dessuten rett til ny eksamen.
 • Hvis du har strøket på eksamen, har du normalt ikke rett til å gå opp til  eksamen igjen før ved neste ordinære eksamen.  Dersom det gjennomføres utsatt eksamen, kan også studenter som ikke har bestått melde seg opp til den.
 • Du har også rett til ny eksamen før – eller i forbindelse med – nytt semester, hvis du møtte til ordinær eksamen, og bestått eksamen er et krav for at du skal kunne gå videre i studiet ditt.
 • Du melder deg opp til ny eller utsatt eksamen i Studentweb under Aktive emner. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ta direkte kontakt med eksamenskontoret. Du har selv ansvar for å melde deg opp innen fastsatt frist.
 • Det kan være avgifter knyttet til oppmelding til ny eksamen. Prisliste finner du her. 
 • Bruk dette nettskjemaet for å melde deg opp til ny/utsatt eksamen.

Søknad om fjerde eksamensforsøk

 

Ønsker du å melde deg opp til ny eksamen for å forbedre karakter?

Les mer på denne siden: Forbedre karakter - NLA