Studieavgift og andre kostnader

Studie- og semesteravgifter

NLA Høgskolen er en privat høgskole. Studentene betaler derfor studieavgift til NLA og semesteravgift til studentsamskipnaden hvert semester. 

Ordinær studieavgift/grunnsats for studieåret 2023/2024, er kr 3900,- pr semester. Noen studier har egne avgifter, søk opp studiet ditt her.

For å få utbetalt stipend og lån fra Lånekassen, er det nok i første omgang å betale semesteravgiften til studentsamskipnaden (SiO, SiA eller SAMMEN). Dette beløpet finner du på fakturaen. Når lån og stipend er utbetalt, kan du betale resten av beløpet på fakturaen. Dette kan være særlig aktuelt for studier med forhøyet studieavgift. NB: Hele beløpet må være betalt innen betalingsfristene 1.september og 1.februar.

Alle nye studenter får tilsendt informasjon om studentnummer og PIN-kode på SMS og e-post. Faktura for betaling av studieavgiften og avgift til studentskipnaden blir lagt ut på Studentweb. Ved for sen betaling blir studenten fakturert for et purregebyr.

Avgifter ved sensur av masteravhandling etter frist

For masteravhandlinger levert etter fristen gjelder følgende: Når sensuren avholdes innen 31.august/31.januar, er sensuren gjennomført i samme semester og det skal ikke betales nye avgifter. Sensur etter dette utløser full studieavgift for nytt semester.

Eksamensavgift for ny eksamen - ferdige studenter
Studenter som er ferdige med et studium og kun skal ta opp igjen en eksamen, kan velge å være ordinær student og betale ordinær studieavgift eller betale kr 800,- pr ny eksamen. I tillegg må avgift til studentsamskipnaden betales. For denne ordningen gjelder det at alle arbeidskrav må være fullført og bestått og studenten ha vært gyldig oppmeldt til eksamen tidligere. Studenten vil ikke ha tilgang til læringsplattform eller lukkede undervisningsaktiviteter ved NLA. Studenten må selv gi beskjed til studieadministrasjonen dersom man kommer inn under denne ordningen.

Lånekassen - hva gir rett til støtte?

Alle studier ved NLA Høgskolen gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Støtten regnes ut etter hvor mange studiepoeng du tar. Full studiebelastning for et semester er 30 studiepoeng, dersom du tar studier på deltid (mindre enn 30 studiepoeng i semesteret) må dette opplyses.