Forbedre karakter

  • Dersom du har bestått et emne, og ønsker å forbedre karakteren, kan du gjøre dette ved ny ordinær eksamen.
  • Den beste karakteren du får, vil bli ført opp i karakterutskrift/på vitnemålet.
  • Er du aktiv student, melder deg opp til ny eksamen i Studentweb. 
  • Har du fullført et studieprogram, har du rett til å få åpnet studieretten for å forbedre karakterer på individuelle eksamener i inntil to år etter at programmet er fullført. Du må kontakte studiekonsulet for utdanningen, for å bli satt som aktiv igjen. Etter at dette er gjort, melder du deg opp til eksamen i Studenweb. Husk frist foroppmelding: 1. september for eksamener registrert til høstsemesteret, og 1. februar for eksamener registrert til vårsemesteret.
  • Er det ny emneplan i emnet etter at du sist tok eksamen, kan du søke eksamensansvarlig innen oppmeldingsfristen om å gå opp etter gammel emneplan. Ta kontakt med studiekonsulent med ansvar for din utdanning, om du skulle ha spørsmål om emneplaner.