Mer om eksamen

Hva gjør du hvis du blir syk til eksamen? Eller du trenger tilrettelegging? Har du spørsmål om hvordan karakterene blir satt, og når sensuren faller? Ønsker du begrunnelse, eller vil klage på karakter? Her er lenker til mer informasjon.

Syk på eksamensdagen

Regler for ny/utsatt eksamen, og krav til dokumentasjon, kan du lese om her: Oppmelding og avmelding - NLA
Regler for trekk fra skriftlig eksamen finner du her: Reglement for skriftlig skoleeksamen - NLA

Hvis du blir syk under hjemmeeksamen/oppgaveinnlevering på over 7 dager og mer, har du mulighet for inntil 48 timer utvidet tid.

Tilrettelagt eksamen

Informasjon om tilrettelegging av eksamen, om om hvordan du kan søke, finner du her. 

Karakterskala og sensur

Informasjon om karakterskala og sensur finner du her. 

Begrunnelse og klage 

Du har rett til å be om begrunnelse og, i de fleste tilfeller, klage på karakter. Les mer om dette her: Begrunnelse og klage - NLA 

Filming av eksamen

Ønsker du å filme eksamen, må du skaffe tillatelser i forkant. Les mer om det her.

Forbedre karakter

Har du bestått ett emne, men ønsker å forbedre karakteren din, kan du gjøre det ved ordinær eksamen. Les mer om dette her: Forbedre karakter - NLA 

Desentralisert eksamen

Les mer om dette her: Desentralisert eksamen - NLA