Desentralisert eksamen

Eksamen tar du normalt ved det studiestedet der du studerer, eller ved det studiestedet emnet er tilknyttet hvis du tar et nettstudium. Dersom du ikke har mulighet til å gjennomføre eksamen på eksamensstedet, kan du søke om å avlegge den et annet sted.

Søknadsfristen er den samme som for å søke om tilrettelagt eksamen, 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret. Søknaden bør begrunnes, og om mulig dokumenteres.

Du må selv gjøre avtale med godkjent eksamenssted, oppgi stedets kontaktinformasjon til NLA Høgskolen, og betale kostnadene ved en slik gjennomføring. Det er en forutsetning at eksamen kan arrangeres samme dag og tidspunkt som høgskolen gjennomfører eksamen.

Bruk dette nettskjemaet for å søke om desentralisert eksamen.