Tilrettelegging av eksamen

Du har rett til tilrettelagt eksamen dersom du har et dokumentert behov for dette, og tilretteleggingen ikke kommer i konflikt med faglige krav.

Om tilrettelegging av eksamen

Tilrettelagt eksamen skal kompensere for forskjellige vansker slik at du i størst mulig grad kan avlegge eksamen på lik linje med andre studenter. Dette kan gjelde både kroniske og midlertidige tilfeller av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Forhold som kan kvalifisere for tilrettelegging er blant annet:

 • Syns- eller hørselshemning
 • Nedsatt funksjonsevne 
 • Lese- og skrivevansker
 • Psykososiale vansker
 • Psykiske lidelser
 • Kronisk eller akutt sykdom

Individuell vurdering

Tilrettelegging av eksamen vurderes individuelt. Det vil si at tilretteleggingen følger både person og situasjon, og hensyn til faglige krav vil alltid være et viktig grunnlag for tilretteleggingen.

Eksempler på tilrettelegging:

 • Utvidet eksamenstid*
 • Bruk av datamaskin
 • Skrive med penn og papir
 • Informasjon til sensor om lese- og skrivevansker
 • Tale- og stavekontroll
 • Annen spesiell tilrettelegging

*Se retningsgivende rammer for utvidet tid nederst på siden

Krav til dokumentasjon

 • Du må kunne dokumentere behovet for tilrettelagt eksamen. Behovet for tilrettelegging må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Eksempler på godkjent dokumentasjon er f.eks. attest fra lege, psykolog, PP-tjeneste eller fysioterapeut.
 • Pass på at det fremkommer hvor lenge attesten er gyldig.  Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Ved kroniske tilstander kan det bli gjort unntak fra 3-månedersregelen, og man behøver ikke levere ny attest for hver eksamensperiode.
 • Det må fremgå av dokumentasjonen hvilke konkrete hjelpetiltak som anbefales for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen.
 • Ikke send sensitiv informasjon per e-post. Dokumentasjonen kan du sende inn sammen med nettskjema når du søker tilrettelegging, eller sende via digipost.

Frist for å søke tilrettelagt eksamen er: 

15. september for høstsemesteret, og 15. februar for vårsemesteret.

Har studentens behov for spesiell tilrettelegging oppstått etter at søknadsfristen er gått ut, kan NLA Høgskolen gi unntak fra fristen. I slike tilfeller: Send søknaden så snart som mulig og uten ugrunnet opphold, og legg ved dokumentasjon som viser at behovet oppstod etter ordinær søknadsfrist.


Nyttige lenker som gjelder tilrettelegging:

NAV

Norsk lydbokbibliotek

Dysleksiforbundet 

Psykisk helse - Studier med støtte

 

Retningsgivende tidsrammer for utvidet tid

Skriftlig skoleeksamen/skoleeksamen hjemme:

 • 15 minutter for eksamen som varer til og med 2 timer
 • 30 minutter for eksamen som varer til og med 4 timer
 • 45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer
 • 60 minutter for eksamen som varer mer enn 6 timer

Hjemmeeksamen:

 • 60 minutter for hjemmeeksamen 1 dag (inntil 8 timer)
 • 2 timer for hjemmeeksamen 1 dag (8-24 timer)
 • 4 timer for hjemmeeksamen 2 dager (48 timer)
 • 6 timer for hjemmeeksamen 3-5 dager (120 timer)
 • 24 timer for hjemmeeksamen 6 dager eller mer