Tilrettelegging

Individuell tilrettelegging skal kompensere for ulempene funksjonsnedsettelse, sykdom og/eller andre særskilte behov medfører for studiehverdagen.

Ved behov for tilrettelegging av undervisning, læremidler, og/eller eksamen, bør du ta kontakt med oss i god tid før studiestart. Samtalen er konfidensiell og uforpliktende.

Målet med individuell tilrettelegging er å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter - innenfor de faglige rammene som er gitt.

Bruk nettskjema ved søknad om tilrettelegging

Informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen finner du her: 
Tilrettelegging i studiehverdagen - NLA

Informasjon om tilrettelegging ved eksamen finner du her: 
Tilrettelegging av eksamen - NLA 

NLA Høgskolens plan for tilrettelegging finner du her:
Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging.

Kontakt oss om tilrettelegging

For studiested Kristiansand

Profile Image
Vibecke Wales
Studiekonsulent

 

For studiested Oslo

Har du spørsmål?

Profile Image
Marthe Aske Waale
Studiekonsulent, Oslo


For studiested Kalfaret

Profile Image
Lene Alice Gangstøe
Studiekonsulent


For studiested Sandviken

Profile Image
Elisabeth Søvde
Seniorkonsulent (Bergen)