Tilrettelegging i studiehverdagen

Om tilrettelegging av studiehverdagen

Ved behov for tilrettelegging, midlertidig eller varig, bør du ta kontakt med din studieveileder i god tid før studiestart. Da kan vi sammen se på hvilke muligheter som fins og hva som er gode løsninger for deg. Samtalen er konfidensiell og uforpliktende.

Er du allerede student ved NLA, ber vi deg ta kontakt i god tid før 15. september for undervisning i høstsemesteret, og 15. februar for undervisning i vårsemesteret. Om behovet for tilrettelegging i undervisning oppstår etter dette, ber vi deg ta kontakt så snart behovet oppstår.

Individuell vurdering

Saker om tilrettelegging i studiehverdagen vurderes individuelt. Det vil si at tilretteleggingen følger både person og situasjon. Hensyn til faglige krav vil alltid være et viktig grunnlag for tilretteleggingen.

Å ha studielitteraturen tilgjengelig i lydformat eller på e-bok kan være til stor hjelp for deg med lese– og skrivevansker, synshemming eller andre konsentrasjonsvansker som går ut over lesingen. 

Du søker selv om lånerett eller produksjonsrett hos Norsk lyd – og blindeskriftsbibliotek (NLB). 

NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket hvor du er folkeregistrert. Har du et midlertidig behov, kan det hende at høgskolen har noe utstyr du kan låne.

Dersom du har dokumentert dysleksi og trenger skrive- og lesestøtteprogram, kan du sende søknad til NAV. Les mer om aktuelle hjelpemidler på NAV - Lingit 

Dersom du trenger hjelp til utfylling av søknad, kan kontaktperson for tilrettelegging på ditt studiested hjelpe deg med dette. 

Mistenker du at du har lese- og skrivevansker eller matematikkvansker i så stor grad at det kan dreie seg om dysleksi eller dyskalkuli? Snakk med kontakt person for tilrettelegging for mulighet til utredning. 

Dokumentasjon fra grunnskolen kan brukes for å søke om tilrettelegging. 

Hver campus har kontaktpersoner for tilrettelegging. Disse kan hjelpe deg ved behov. 

Det er mulig å søke om fast leseplass. Dersom du har behov for fast leseplass, kan du nevne dette i din søknad om tilrettelegging. Bruk nettskjema ved søknad om tilrettelegging i studiehverdagen.  

Dette er et tilbud til studenter som har utdanningsstøtte gjennom NAV, og du kan kontakte din saksbehandler i NAV om dette tilbudet.

Det å ha en mentor innebærer oppfølging fra en medstudent. Mentor kan være en å drøfte fag og gjøre øvinger sammen med, men også en støttespiller som kan bidra til planlegging og struktur i studiehverdagen. Mentor kan eventuelt også bistå med notater fra forelesning ved behov.

Studentsamskipnaden har flere leiligheter og hybler for studenter med funksjonsnedsettelse.  Ta   kontakt med kontaktperson for tilrettelegging på ditt studiested dersom du har behov for hjelp med parkering.  

Studier med støtte er et tilbud fra NAV som kan være aktuelt for studenter som 

  • har psykiske helseproblemer og som har behov for støtte til å gjennomføre skolegang eller studier 
  • får opplæringstiltak gjennom NAV 

Det kan være ulike krav i de ulike fylkene for å få tilbudet. 

Du kan lese mer om studier med støtte i lenken Studier med støtte - nav.no 

Internasjonal kompetanse og erfaring skal være tilgjengelig for alle. Ta kontakt med ansvarlig for utveksling på ditt studiested, se lenke Utveksling - NLA 

  • Behovet for tilrettelegging må dokumenteres.  
  • Ved kroniske tilstander gjelder dokumentasjonen for hele studieløpet. 
  • Det bør fremgå av dokumentasjonen hvilke konkrete hjelpetiltak som anbefales.  
  • Ikke send sensitiv informasjon per e-post. Dokumentasjonen kan sendes inn sammen med nettskjema når du søker tilrettelegging, eller sendes via digipost til NLA Høgskolen. 

 

Har du behov for tilrettelegging av eksamen, les mer om dette her:
Tilrettelegging av eksamen - NLA