Retningslinjer for skriftlig eksamen

Retningslinjene gjelder for skriftlig digital skoleeksamen, som blir gjennomført i eksamenslokale på campus. Enkelte matte-eksamener blir gjennomført på gamlemåten, med penn og papir. Se særlige regler for dette i lenke nederst på siden.

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon (studentkort, bankkort med bilde, førerkort) 
 • Egen pc 
 • Tillatte hjelpemidler som du skal bruke på eksamen

Oppmøte og oppstart

 • Normalt starter eksamen kl.9.00. Du møter i eksamenslokalet senest kl.8.30. Dersom du møter etter kl.8.30, risikerer du å bli registrert etter at eksamen har startet.
 • Du får du tildelt kandidatnummer i eksamenslokalet. Du kvitterer for tildelt nummer og viser legitimasjon. Legitimasjon ligge på pulten under hele eksamenen.
 • Møter du til eksamen mer enn en time etter oppstart, får du ikke gå opp til eksamen.
 • Møter du ikke i tide, og Høgskolen ikke har godkjent fraværet, blir dette registrert som et tellende eksamensforsøk. Du har da ikke rett på ny/utsatt eksamen, og må vente til neste gang det blir avholdt ordinær eksamen i emnet.
 • Etter at du har registrert deg, kan du bare forlate eksamenslokalet i følge med en eksamensvakt.

Dette kan du ha på plassen din

Du kan ha skrivesaker, pc dersom det er digital eksamen, tillatte hjelpemidler og mat/drikke på plassen din. Yttertøy henger du i garderobe eller på anvist sted. Mobiltelefoner, smartklokker og andre innretninger som kan kobles til internett, må du slå av og legge på anvist sted i lokalet. Armbåndsur er heller ikke tillatt.

Tillatte hjelpemidler

Emneplanen angir hvilke hjelpemidler som er tillatt. All bruk eller besittelse av ulovlige hjelpemidler på eksamen blir betraktet som forsøk på fusk. Vaktene kan til enhver tid kontrollere hjelpemidlene. Du er selv ansvarlig for å ha med tillatte hjelpemidler på skriftlig skoleeksamen. 

Ro i lokalet

Det skal være ro i lokalet, og du kan ikke henvende deg til andre under eksamen. Alle spørsmål skal rettes til eksamensvaktene. 

Særlig om pauser

Hver vakt kan ta med opptil to studenter ut av eksamenslokalet. Oppholdet ute bør ikke overskride 10 minutter. Du kan handle i kantinen, men ikke oppholde deg der. Røyking skal kun skje på røykeplasser. Du må ikke snakke om oppgavene når du har pauser.

Trekk under eksamen

 • Du kan ikke avslutte eksamen før det har gått en time. Dette gjelder både levering og trekk fra eksamen.
 • Hvis du avslutter eksamen før tiden er ute, må du forlate rommet.
 • Dersom du avbryter eksamen pga. sykdom, må du fylle ut trekkskjema før du forlater lokalet. Du må levere inn dokumentasjon på gyldig fravær innen en uke, for å ha rett på ny eksamen.
 • Dersom du leverer inn besvarelsen før du trekker deg, kan du ikke få utsatt eksamen pga. sykdom.
 • Kandidater som avslutter før halve eksamenstiden er gått, kan ikke ta med seg oppgaveteksten.

Regler for eksamen med penn og papir finner du her:
Skoleeksamen med penn og papir - NLA