Skoleeksamen med penn og papir

  • Husk å ta med deg blå eller svart penn 
  • Hvis du skal skrive eksamen med penn og på papir, skriver du med kulepenn på egne gjennomslagsark som gir kopi. Du må passe på at det blir tydelig gjennomslag til kopi-arkene når du skriver, og at du ikke legger flere gjennomslagsark oppå hverandre.
  • Tar du pause under eksamen, må du dekke til skal ark du har skrevet på. 
  • Du må gi tegn med hånden dersom du har behov for ark, og en av vaktene vil hjelpe deg.
  • Når eksamenstiden er ute, har du 15 minutter til å fylle ut den øverste delen av hvert ark med dato, kandidatnummer, arknummer, antall ark og emnekode, og sortere eksamenspapirene. Nummererer du arkene fortløpende under arbeidets gang, blir klargjøringen før innlevering enklere.
  • Ved innlevering av besvarelsen skal arkene være nummerert fortløpende og ligge i riktig rekkefølge. Forsiden på omslagsarkene fylles ut med de nødvendige opplysningene. Originalen og den første kopien legges inn i hvert sitt omslagsark. Den andre kopien kan du ta med deg.