Gruppeeksamen

Gruppeeksamen krever at du som student bidrar aktivt i gruppearbeidet. Se regler for gruppearbeid, og andre avklaringer rundt gruppeeksamen i teksten under.
  • Informasjon om tid og sted for gruppeeksamen i form av fremføring/innlevering/utstilling blir kunngjort i Studentweb.
  • Gruppeeksamen i form av innlevering av tekst eller produkt, skal normalt leveres inn i Inspera. Informasjon om kandidatnummer blir publisert i Studentweb noen dager før eksamensdato.
  • Utfyllende informasjon om gjennomføring og innlevering blir gjort tilgjengelig i Canvas emneside. 

Regler for gruppearbeidet som leder frem mot gruppeeksamen ligger tilgjengelig her: Regler for gruppeeksamen - NLA

Regler for oppmøte på eksamensdagen (gjelder fremføringer og utstillinger) ligger tilgjengelig her:
Regler for oppmøte - NLA 

Særlig om vurdering av gruppeeksamen:

Det skal fremgå av emneplanen om prosessen også inngår i vurderingen, eller om det bare er sluttresultatet som blir vektlagt ved sensur.