Regler for gruppeeksamen

Regler for gruppeeksamen

 • Læreren bestemmer hvordan gruppene skal settes sammen, og angir hvor mange studenter det skal være i hver gruppe.
 • Læreren skal orientere om tidspunkt for når eksamensarbeidet starter. Dette er spesielt viktig i de tilfeller gruppearbeidet er påbegynt før eksamensperioden starter.
 • Alle i gruppen må delta i planlegging og gjennomføring.
 • Lærer kan gripe inn om gruppen står i fare for å ikke kunne gjennomføre.
 • Om det oppstår en konflikt som ikke lar seg løse, skal lærer kontakte studieadministrasjonen, eller fagavdelingen.
 • Hvis en gruppe går i oppløsning eller må deles, kan en student levere alene om det bare er en igjen i gruppen.
 • Gruppeeksamen forutsetter at studentene samarbeider om løsning av oppgaven og organisering av arbeidet. Rammen som er satt for gruppearbeidet kan oppsummeres i fire punkter: 
 1. Gruppen skal selv organisere hvem som gjør hva, til hvilken tid, og på hvilken måte. Utgangspunktet er at alle skal bidra i like stor grad.
 2. Om et medlem av gruppen ikke klarer å overholde en frist som gruppen som fellesskap har blitt enige om, skal medlemmet orientere de andre i gruppen så snart som mulig.
 3. Oppstår det samarbeidsproblemer i gruppen som ikke lar seg løse, eller som er til hinder for gjennomføringen, skal gruppen kontakte lærer.
 4. Lærer kan angi spesifikke krav til deltakelse og gruppeorganisering i Canvas.