Regler for oppmøte

  • Er det kunngjort at du skal møte på eksamensdagen, må du møte opp i god tid. Om ikke annet er sagt, møter du 30 minutter før oppsatt eksamensstart.
  • Møter du ikke til fastsatt klokkeslett, og NLA Høgskolen ikke har godkjent fraværet, blir dette registrert som et tellende eksamensforsøk. Du har da ikke rett til ny/utsatt eksamen, og må da vente til neste gang det blir avholdt ordinær eksamen i emnet.
  • Møter du for sent til gruppeeksamen, kan du ikke regne med å få gjennomført eksamen/få godkjent vurdering i lag med gruppen din.