Muntlig og praktisk eksamen

Her kan du lese om muntlig og/eller praktisk eksamen ved NLA Høgskolen. Utfyllende informasjon om organisering og gjennomføring av muntlig og/eller praktisk eksamen blir lagt ut i Canvas emnesider.
  • Informasjon om tid og sted kunngjøres i Studentweb.
  • Informasjon om rom og kandidatnummer blir publisert i Studentweb noen dager før eksamensdato.
  • Godkjente hjelpemidler er oppført i emneplanen. 

 

Praktisk eksamen

Praktisk eksamen kan være i form av en utstilling, opptreden eller innlevering av produkt. De fleste praktiske eksamener består av et arbeid i forkant, og deretter en presentasjon, fremstilling, eller innlevering. Nærmere bestemmelser om organisering og gjennomføring blir lagt ut av faglærer i Canvas. 

Muntlig eksamen

Det fremgår av emneplanen om muntlig eksamen er med eller uten forberedelse. Det skal også stå noe i emneplanen om hvor lang tid en har til muntlig eksamen. Tidsplan for muntlig eksamen blir vanligvis lagt ut i Canvas emneside en uke før eksamensdato.

Dette må du ta med til eksamen

  • Gyldig legitimasjon (studentkort, bankkort med bilde, førerkort)
  • Egen pc, om du skal presentere noe som krever bruk av pc
  • Tillatte hjelpemidler

Krav til oppmøte 

  • Du må møte opp i god tid. Om ikke annet er sagt, møter du 30 minutter før oppsatt eksamen/forberedelsestid.
  • Møter du ikke til fastsatt klokkeslett, og Høgskolen ikke har godkjent fraværet, blir dette registrert som et tellende eksamensforsøk. Du har da ikke rett til ny/utsatt eksamen, og må da vente til neste gang det blir avholdt ordinær eksamen i emnet.
  • Møter du for sent til gruppeeksamen, kan du ikke regne med å få gjennomført eksamen/få godkjent vurdering i lag med gruppen din.