Arbeidskrav og annen underveisvurdering

Arbeidskrav kan være obligatoriske aktiviteter, obligatorisk undervisning, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis. Uten godkjente arbeidskrav, mister en som student eksamensretten i det aktuelle emnet.

Oversikt over arbeidskrav er publisert her:
Studie- og emneplaner - NLA

Regler for arbeidskrav kan du lese om her: 
Regler for arbeidskrav - NLA

Regler for obligatoriske arbeidskrav ved lærerutdanning finner du her:
Retningslinjer for arbeidskrav ved LU

Informasjon om mulig fritak for en av målformene finner du her:
Fritak fra en av målformene i norsk - NLA

Informasjon om tilrettelegging av arbeidskrav finner du her: 
Tilrettelegging i studiehverdagen - NLA

Spesielt om skikkethetsvurdering - del av lærerutdanningene:
Å utdanne seg som lærer innebærer blant annet at du som student blir vurdert på om du er skikket til yrket. Les mer om skikkethetsvurdering i dokumentet Skikka som lærar