Fritak fra en av målformene i norsk

Studenter som tar barnehagelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning, kan søke om fritak fra en av målformene. For å få fritak fra en av målformene, må du som hovedregel ha fritak fra en av målformene i videregående skole.

Se utfyllende informasjon i forskriftene: 
Fritak barnehagelærerutdanning
Fritak grunnskolelærerutdanning 1-7
Fritak grunnskolelærerutdanning 5-10

Du kan søke om fritak ved studiestart, eller underveis i studiet. Bruk nettskjema for å søke. Fristen er 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret.

Godkjent fritak vil gjelde for hele studieløpet, og vil komme frem som merknad på vitnemålet.