Regler for arbeidskrav

Disse reglene gjelder for arbeidskrav:  

  • Alle arbeidskrav skal være levert og vurdert senest 14 dager før eksamen. 
  • Arbeidskrav skal være levert/utført/fremført innen fastsatte frister.
  • Studenten er selv ansvarlig for å holde seg informert om gjeldende frister. 
  • Manglende arbeidskrav, ved tidspunkt for klarering, vil føre til tap av eksamensrett i det aktuelle emnet. 
  • Uten godkjente arbeidskrav, kan studenter på studier med progresjonskrav, stå i fare for å bli forhindret i videre studieløp. Kontakt din studieveileder for mer informasjon. 
  • De samme reglene om plagiat og fusk gjelder for arbeidskrav, så vel som for eksamen. Se informasjon her: Fusk og plagiat - NLA
  • Reglene for håndtering av personvern gjelder også for arbeidskrav. Les mer om dette her: Personvern i studentoppgaver - NLA