Natforsk

Science education research group

Forskergruppen NatForsk arbeider med forsknings- og utviklingsprosjekter innen naturfagdidaktiske problemstillinger. 

Medlemmer 

Forskergruppen består i hovedsak av vitenskapelige ansatte ved NLA Høgskolen Bergen og Oslo, men eksterne forskere og lærere er velkomne til å delta i NatForsk. 

Heidi I. Saure (leder), Førsteamanuensis 
John Skartveit (nestleder), Førsteamanuensis 
Alette Aa. Rolland, Høgskolelektor 
Endre KnudsenFørsteamanuensis 
Geir Olav ToftHøgskolelektor 
Marit H. LieFørsteamanuensis 
Sigve Ladstein, Førstelektor 
Ellinor Kvamen, Lektor ved Danielsen ungdomsskule Osterøy 

Forskergruppens arbeid 

Forskergruppen møtes ca. En gang i måneden. Aktuelle forskningstemaer er: 

  • Utforskende undervisningsformer og aktiv læring 
  • Læringspotensial ved praktisk arbeid i naturen 
  • Teknologi i skolen 
  • Formidling av naturfaglig kunnskap i barnehagen 
  • Hva er den gode læreren? 
  • Bærekraft 
  • Bruk av modeller i naturfagundervisning 

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Heidi I. Saure 
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro