Natforsk

Science education research group

Forskergruppen NatForsk arbeider med forsknings- og utviklingsprosjekter innen naturfagdidaktiske problemstillinger. 

Forskergruppens arbeid 

Forskergruppen møtes ca. En gang i måneden. Aktuelle forskningstemaer er: 

  • Utforskende undervisningsformer og aktiv læring 
  • Læringspotensial ved praktisk arbeid i naturen 
  • Teknologi i skolen 
  • Formidling av naturfaglig kunnskap i barnehagen 
  • Hva er den gode læreren? 
  • Bærekraft 
  • Bruk av modeller i naturfagundervisning 
  • Digital teknologi og undervising; haldningar, bruk og kompetansar hjå lærarutdannarar og lærarstudentar.

Medlemmer 

Forskergruppen består i hovedsak av vitenskapelige ansatte ved NLA Høgskolen Bergen og Oslo, men eksterne forskere og lærere er velkomne til å delta i NatForsk. 

Heidi I. Saure (leder), Førsteamanuensis 
John Skartveit (nestleder), Førsteamanuensis 
Alette Aa. Rolland, Høgskolelektor 
Endre KnudsenFørsteamanuensis 
Geir Olav ToftHøgskolelektor 
Marit H. LieFørsteamanuensis 
Sigve Ladstein, Førstelektor 
Gunnveig Toft Bjørndal, PhD-stipendiat i naturfagdiaktikk
Johannes Sæleset, Førsteamanuensis

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Heidi I. Saure 
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro