Kunstpedagogikk og kunstnerisk utviklingsarbeid

Art education and artistic research AE&AR

photo-1456086272160-b28b0645b729.jpg

Forskergruppen har som mål å bidra med kunstpedagogisk kunnskap og kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Drama, musikk, kunst og håndverk er viktige fag i lærerutdanningen, så vel som i barnehage, skole og andre arenaer i samfunnet.

Gruppens medlemmer består av fagpersoner fra musikk-, kunst og håndverk-, drama- og pedagogikkseksjonen, men er åpen for medlemmer fra andre fagfelt. Aktiviteter i denne gruppen skal stimulere til forskning knyttet til kunstpedagogikk og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forskergruppens arbeid

I kjernen av forskergruppens virksomhet finner vi forskning på/i/gjennom ulike kunstformer i en utdanningskontekst. Kunstpedagogikk og kunstdidaktikk er sentrale forskningsfelt, men også det kunstnerisk skapende arbeide i seg selv.  Dette innebærer et mangfold av forskningsarbeid og publiseringsformer. Like gjerne som akademiske artikler publiserer forskerne i denne gruppen komposisjoner, konserter, installasjoner og kunstutstillinger. Betydningen av å utforske materialer og uttrykksformer innen de ulike kunstformene er avgjørende i utdanningen av kommende lærere.

Medlemmer

Anne Guro Schmidt Antun, førstelektor i kunst og håndverk, NLA Høgskolen
Ingrid Mostad Bråten, førstelektor i musikk, NLA Høgskolen
Irene Fanebust Eknes, førstelektor i kunst og håndverk, NLA Høgskolen
Hanne Steinarson, Høgskolelektor, NLA Høgskolen
Ingrid Trætteberg, Høgskolelektor, NLA Høgskolen
Vigdis Øystese, Førstelektor, NLA Høgskolen
Odd Torleiv Furnes, førsteamanuensis i musikk,  HVL, Høgskolen på Vestlandet  
Bente Helen Skjelbred, førsteamanuensis i kunst og håndverk, HVL  
Hildegunn Kalviknes Tessmann, Universitetslektor, UiS, Universitetet i Stavanger
Pia Wall, Førsteamanuensis, UiS

Kontaktpersoner

Forskergruppens leder: Anne Guro Schmidt Antun
Prorektor for forskning og utvikling:Torgeir Landro

Antun, A. G. S (2019). Å lære et håndverk som barn. Paper presentert på NordFo, september 2019

Antun, A. G. S (2019). Min strikkehistorie. Paper presentert på Nettverkskonferansen, januar 2019

Bråten, I. M. (2019): Youtube-innspilling med Bergen Domkor: «Missa di lumine» av Tord Kalvenes. Musikk med videokunst. Solist på Credo-satsen og deltakelse i solistoktett på Agnus Dei. https://www.youtube.com/playlist?list=PL5aDU_EWVa0cPrwqUAMjWgk0TDboKk-vu

Bråten, I. M. (2019): Konsert i Laksevåg kirke 05.11.19, sammen med tre andre deltakere.

Bråten, I. M. (2019): Diverse konserter med Bergen Domkor, blant annet på Oslo Kirkemusikkfestival sammen med Oslo Domkor og på Festspillene i Bergen, med solo.

Eknes, I. F. (2020). Praksisfellesskapet som ramme for skapande prosessar, i utvikling av fagprofesjon i kunst og handverk. Paper presentert på Nettverkskonferansen, januar 2020

Eknes, I. F. (2020). Montasje – Lag på lag av varetid. Prosessuell separatutstilling, maleri. Galleri Mjøsvågen, juli- august 2020.

Eknes, I. F. (2019). Antropomorfisme og barndomserindring som medskapande kraft i ei dialogbasert tilnærming til maleriet. Paper presentert på NordFo, september 2019

Eknes, I. F. (2019). Barndomserindring som medskapande kraft i ei dialogbasert tilnærming til maleriet. Paper presentert på Nettverkskonferansen, januar 2019

Frantzsen&Mjanger. Kunstnersamtale – prisvinnere på Årsutstillingen 2020, 12.oktober 2019 - https://www.facebook.com/kodebergen/videos/1404270143059232/

Frantzsen&Mjanger (2019). Holde pust, Årsutstillingen 2019, Norske kunsthåndverkere, KODE, Bergen. Vant Kunsthåndverksprisen for mest betydningsfulle verk – 150 000 kr og mulighet for separatutstilling på Galleri Ramm, Oslo. https://norskekunsthandverkere.no/aktuelt/prisene_AU19

Frantzsen&Mjanger. Walking with Breath. Paper med performance. Nordic Summer University, Cirle 7 Artistic Research, Roosta Estland, 28.august 2019.

Frantzsen&Mjanger (2019). Vandring med pust, performance, Prøverommet BIT, Botanisk hage på Milde, 13.mai 2019

Solheim, O. (2019): Produksjon, arrangement, musiker og innspilling på barneplaten “Drømmeønsket” BWS Label Music

Solheim, O. (2019): Diverse konserter med Barbro Sulebakk/Zing Zang

Solheim, O. (2019): Deltakelse og samproduksjon av stor nyttårskonsert i forbindelse med feiring av nye Alver kommune

Sæverot, A. M. (12.06.2020). Bilde og pedagogikk. En empirisk studie av ungdoms fortellinger om bilder [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Bergen.