Matematikkdidaktikk

Mathematics Education Research Group NLA

Forskergruppen ble opprettet i 2020 og arbeider under følgende visjon: «MathEds forskning bidrar til at NLAs verdier virkeliggjøres i undervisning og læring, og forskningsgruppen er Norges fremste innenfor utvalgte matematikkdidaktiske temaer.»

Gruppens medlemmer har mange ulike interesseområder. De fleste av disse kan samles under én av følgende to temaer, begge med tydelig forankring i sosiokulturelt læringsparadigme: Resonnement i matematikk (inkludert et fokus på elever med stort læringspotensial) og medierende redskaper (inkludert digitale verktøy, spill og utvikling av matematikkoppgaver). I arbeidet med førstnevnte tematikk knytter vi oss blant annet Lithners «creative mathematical reasoning», mens Radfords rammeverk spiller en sentral rolle i arbeidet med sistnevnte tematikk.

Vinteren 2020-2021 er to prosjekter under utvikling, begge knyttet til tematikken om medierende redskaper. Det ene er en pilotering av en «rik oppgave» i matematikk i begynneropplæringen, mens det andre er knyttet til innhold og bruk av et digitalt verktøy, også dette til bruk i begynneropplæringen.

Medlemmer 

Forskergruppen har digitale møter 2-3 ganger i semesteret, samt et fysisk treffpunkt. 

Jørgen Sjaastad, Førsteamanuensis (leder) 
Arne Kåre Topphol, Dosent 
Martin Carlsen, Professor 
Andreas Lorange, Førstelektor 
Mike NaylorFørsteamanuensis 
Karin LandschulzeFørsteamanuensis 
Johannes KleppeFørsteamanuensis 
Alette Aasvold Rolland, Høgskolelektor 
Ellen Kristine Solbrekke HansenHøgskolelektor 
Terje BjulandHøgskolelektor 
Christian SalvesenHøgskolelektor 
Torbjørn AadlandHøgskolelektor 

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Jørgen Sjaastad  
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro