Ledelse, innovasjon, entreprenørskap og etikk

Gruppen vil særlig arbeide for å få opp forskningsprosjekter som kan frembringe ny kunnskap knyttet til temaene ledelse, innovasjon, entreprenørskap og etikk.

Følgende temaer er er eksempler på viktige områder for forskergruppen: 

 • Ledelse med spesielt fokus på innovasjon, vekst, bærekraft og relaterte etiske utfordringer
 • Entreprenørskap og dets betydning for vekst og samfunnsutvikling
 • Den haugianske arven og hvordan den kan være relevant med tanke på moderne ledelse, innovasjon og entreprenørskap

Nye forskningsprosjekter 

Det legges opp til fire nye forskningsprosjekter de neste årene som alle er knyttet til særpreget ved økonomiutdanningen. Prosjektene vil engasjere majoriteten av medlemmene i gruppen.   

Jevnlige forskningsseminarer 

Det legges opp til 2-3 forskningsseminarer for gruppen pr semester. Formålet med seminarene vil være å bygge tillit og inspirere hverandre, bygge ny kunnskap om forskningspublisering, formidle informasjon om status og resultater i pågående prosjekter, samt generere nye prosjekter.

Seminarene vil normalt ha følgende programposter:

 • Statusrapportering (alle) for prosjekter og publisering
 • Oppdatering av publiseringstabell i Teams
 • Presentasjon av resultater i pågående prosjekt
 • Presentasjon og diskusjon om ideer til nye prosjekt
 • Kort foredrag på tema knyttet til forskning/publisering.

Forskningsbilder 2020 Breistein-25.jpg

Medlemmer 

Forskergruppen består av følgende medarbeidere ved Hauge School of Management:

 • Truls Liland, høyskolelektor og stipendiat
 • Ingvar Tjøstheim, førsteamanuensis
 • Naomi Otiti, førsteamanuensis
 • Geir Thompson, professor
 • Chris Wales, førsteamanuensis 
 • Stephen Reid, høgskolelektor og stipendiat
 • Cathrine Borgen, høgskolelektor og stipendiat
 • Magne Supphellen, professor og timelærer
 • Jan Inge Jenssen, professor og avdelingsleder

I tillegg vil andre ansatte ved NLA være involvert i prosjekter som har relevans på tvers av fagområder/disipliner. 

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Truls Liland
Prorektor for Forskning og utvikling: Torgeir Landro