Stemmer i mediene (SIM)

Media Voices (MV)

Forskergruppa har som målsetting å drive og stimulere til økt forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til journalistisk kildearbeid med fokus på stemmer i mediene. Journalistisk kildearbeid utgjør en sentral del av det journalistiske arbeidet, og gjennom en bred tilnærming, men med et særlig fokus på kildens opplevelse av å være kilde, ønsker gruppa å bidra til ny kunnskap som har relevans både inn mot forskningsfeltet, mediebransjen, utdanningsfeltet og medienes kilder.

Noen aktuelle forskningsinteresser

Kildens opplevelse av å være kilde (ulike typer kilder)
Hvordan journalisten utfører kildearbeid i praksis
Hvilke kilder brukes
Kildevern og anonyme kilder

Felles prosjekt gruppen jobber med

De personlige historiene: Det koster å være kilde. Nina S. Nesheim og Torborg Igland. 

Lokalpolitikere i medienes søkelys. Torborg Igland, Bjørg Marit Nyjordet og Nina S. Nesheim.

Medlemmer

Liv Iren Hognestad, førstelektor (leder)
Nina Skråmestø Nesheim, høgskolelektor (nestleder)
Bjørg Marit Nyjordet, høgskolelektor
Torborg Igland, høgskolelektor
Carol Azungi Dralega, førsteamanuensis

Alle er i faste stillinger tilknyttet avdeling for journalistikk, medier og kommunikasjon. 

Arbeidet i forskergruppa inngår som et strategisk ledd i den enkeltes karriereutvikling både med tanke på forskning, nettverksbygging, gruppeledelse og kommende opprykksprosesser.

Møtepunkt

Det legges i første omgang opp til to forskningsseminarer i semesteret. Formålet med seminarene er å formidle informasjon om status og resultater i pågående forskningsprosjekter samt idéutvikling til nye prosjekter. 

På sikt er det aktuelt å se på muligheter for å knytte seg opp mot andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, for eksempel gjennom Erasmus+.