Stemmer i mediene (SIM)

Media Voices (MV)

Forskergruppa har som målsetting å drive og stimulere til økt forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til journalistisk kildearbeid med fokus på stemmer i mediene. Journalistisk kildearbeid utgjør en sentral del av det journalistiske arbeidet, og gjennom en bred tilnærming, men med et særlig fokus på kildens opplevelse av å være kilde, ønsker gruppa å bidra til ny kunnskap som har relevans både inn mot forskningsfeltet, mediebransjen, utdanningsfeltet og medienes kilder.

Noen aktuelle forskningsinteresser

Kildens opplevelse av å være kilde (ulike typer kilder)
Hvordan journalisten utfører kildearbeid i praksis
Hvilke kilder brukes
Kildevern og anonyme kilder

Felles prosjekt gruppen jobber med

De personlige historiene: Det koster å være kilde. Nina S. Nesheim og Torborg Igland. Artikkel sendes til Norsk medietidsskrift før påske.

Lokalpolitikere i medienes søkelys. Torborg Igland, Bjørg Marit Nyjordet og Nina S. Nesheim. I tidlig fase.

Medlemmer

Liv Iren Hognestad, førstelektor (leder)
Nina Skråmestø Nesheim, høgskolelektor (nestleder)
Bjørg Marit Nyjordet, høgskolelektor
Torborg Igland, høgskolelektor
Carol Azungi Dralega, førsteamanuensis

Alle er i faste stillinger tilknyttet avdeling for journalistikk, medier og kommunikasjon. 

Arbeidet i forskergruppa inngår som et strategisk ledd i den enkeltes karriereutvikling både med tanke på forskning, nettverksbygging, gruppeledelse og kommende opprykksprosesser.

Møtepunkt

Det legges i første omgang opp til to forskningsseminarer i semesteret. Formålet med seminarene er å formidle informasjon om status og resultater i pågående forskningsprosjekter samt idéutvikling til nye prosjekter. 

På sikt er det aktuelt å se på muligheter for å knytte seg opp mot andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, for eksempel gjennom Erasmus+.