Tekststudier

Tekststudier i teologi, religion og filosofi

I teologi er studium av tekster den mest sentrale kunnskapskilden. 

Gruppen, forkortet «Tekststudier», er tilknyttet TRF og samler i seg fire undergrupper: Religion og kultur, Teologi og spiritualitet, Kierkegaard-gruppen, og Tekst møter tekst. Den samler forskere som i hovedsak arbeider med tekster relatert til disse temaene. Tekster utgjør én kilde til forståelse av kultur, religion og historie, og de spiller en sentral rolle i vår egen tenkning, i religiøs og kulturell praksis. I teologi er studium av tekster den mest sentrale kunnskapskilden. 

_DSC4445.JPG

Medlemmer

Professor Erik Waaler, professor
Professor Kåre Berge, professor emeritus
Tomas Bokedal, førsteamanuensis
Merete Hodt, stipendiat
Per Reinert Eriksen, høgskolelektor
Torleif Elgvin, professor emeritus. 
Gunnar Johnstad, førsteamanuensis emeritus
Gunnar Innerdal, førsteamanuensis
Ståle Kristiansen, professor
Peder Solberg, førstelektor
Kim Larsen, førsteamanuensis
Svein Rise, professor emeritus
Brandt Klawitter, førsteamanuensis
Hans Bringeland, førsteamanuensis
Arve Brunvoll, professor

Assosierte medlemmer
Solveig Reindal, professor
Stein Wivestad, Dosent em. 
Silje Haga, høgskolelektor

Forskergruppens arbeid 

Mens de enkelte forskningsprosjektene og publiseringen herfra hovedsakelig finner sted i undergruppene, arbeider TEKSTSTUDIER med å koordinere fellesressursene for undergruppene. Det er forskergruppens oppgave å arrangere seminarer av allmenn betydning for arbeid med tekster, antikke og moderne, særlig knyttet til spørsmål om hvordan og hva det vil si å forstå tekster. Gruppen vil også arrangere manuskriptseminarer over temaer som går ut over de spesifikke undergruppene. 

Undervisningsopphald

Vitenskapleg tilsette ved NLA Høgskulen kan søka om å reise på undervisningsopphald. Mobiliteten skal føregå ved ein partnerinstitusjon, som NLA har ein Erasmus + avtale med.

Undervisninga kan ha ulike formar som til dømes seminar, forelesningar og rettleiing. Du som lærar må vere fysisk til stade saman med studentane.

Du må ha minst 8 timar undervisning per veke. Dersom opphaldet er mindre enn ei veka, må du også ha 8 undervisningstimar. Er du lenger enn ei veka, reknast antal timar i den ufullstendige veka proporsjonalt med antal dagar (til dømes om du er der i ei veka + to dagar, skal du undervise i 8 + 3 timar).

Opphaldet må vara frå til to dagar til to månadar på europeisk mobilitet og frå fem dagar til to månadar på internasjonal mobilitet. Reisedagar kjem i tillegg.

Det er også mogleg å invitera gjesteførelesarar til NLA på denne ordninga. Ta kontakt med Avdeling for internasjonalisering om du ynskjer meir informasjon om dette.

Kombinert undervisnings- og opplæringsopphald

Det er mogleg å kombinera mobiliteten med både undervisning og opplæring. Du må då undervise i minimum 4 timar per veka.

 

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder Erik Waaler
Nestleder Kåre Berge 
Prorektor for forskning og utvikling Torgeir Landro

Samarbeidspartnere: 

Undergruppene har medlemmer fra Oslo Met., Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Høyskolen på Vestlandet og Fjellhaug Internasjonale Høyskole.