Interkulturelle studier, inkludering og sosial rettferd

Intercultural Studies, Inclusion and Social Justice

IKF_byliv.jpg

Gruppen er etablert på tvers av tradisjonelle avdelingskillelinjer på NLA og har primær interesse i kulturelt mangfold i ulike kontekster, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskergruppen er flerfaglig med forankring i sosialantropologi, kulturvitenskap, religionsvitenskap, interkulturelle studier, interkulturell pedagogikk og flerkulturell lærerutdanning. Gruppen har stor geografisk bredde og kompetanse: Norge (inkludert Sápmi og det flerkulturelle Norge), Frankrike, Kina, Japan, Madagaskar, Tanzania, Bolivia, Den dominikanske republikk.

Siktemålet er å samle alle forskere som er opptatt av interkulturelle/flerkulturelle grunnlagsspørsmål med et hovedfokus på interkulturelle møter, sosial rettferd og inkludering av minoritetsgrupper i flerkulturelle fellesskap.

Forskergruppens arbeid

Forskergruppen analyserer sentrale utfordringer for det flerkulturelle samfunnet nasjonalt og internasjonalt, i et historisk, samtidig og fremtidig perspektiv. Gruppen er klart relatert til NLA undervisningsportefølje med en hovedvekt på interkulturelle studier og pedagogikk.

Sentrale bærebjelker for gruppens arbeid er definert som:

  1. Studier om interkulturell samhandling på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, inkludert transnasjonale prosesser
  2. Forholdet mellom minioritets- og majoritetsbefolkninger og inkludering
  3. Mangfold og sosial rettferd
  4. Kulturelt mangfold og bærekraftig utvikling i møte med klimaendringer

Medlemmer

Hilde Danielsen (leder), førsteamanuensis
Frédérique Brossard Børhaug (nestleder), professor
Marit Brendbekken, førsteamanuensis
Helga Bjørke Harnes, stipendiat
Ole Johannes Kaland, førsteamanuensis
Judith Ologi, høgskolelektor
Solveig Omland, førsteamanuensis
Ronald Mayora Synnes, førsteamanuensis
Asle Jøssang, førsteamanuensis
Karina Hestad Skeie, førsteamanuensis
Svitlana Holovchuk, førsteamanuensis
Svein Strand, førsteamanuensis
Ingfrid Mattingsdal Thorjussen, høgskolelektor
Kalisha Wills, stipendiat
Line Alice Ytrehus, professor
Åshild Samnøy, førstelektor
Jan Magne Steinhovden, høgskolelektor
Brit Marie Hovland, førsteamanuensis

To forskerklynger på NLA er direkte knyttet til denne gruppen: VaKE-forskerklynge (Values and Knowledge Education,  https://www.nla.no/forskning/forskergrupper/vake/) og HDCA-forskerklynge (Human Development and Capability Approach,  https://www.nla.no/forskning/forskergrupper/hdca/). Dessuten er medlemmene i gruppen også tilknyttet en rekke forskningsgrupper og nettverk innenfor universitetssektoren utenfor NLA høgskolen, noe som bidrar til forskningsgruppens akademiske produksjon.

Forskergruppens arbeid

Forskergruppens leder: Hilde Danielsen
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro