Interkulturelle studier, inkludering og sosial rettferd

Intercultural Studies, Inclusion and Social Justice

IKF_byliv.jpg

Gruppen er etablert på tvers av tradisjonelle avdelingskillelinjer på NLA og har primær interesse i kulturelt mangfold i ulike kontekster, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskergruppen er flerfaglig med forankring i sosialantropologi, kulturvitenskap, religionsvitenskap, interkulturelle studier, interkulturell pedagogikk og flerkulturell lærerutdanning.

Siktemålet er å samle alle forskere som er opptatt av interkulturelle/flerkulturelle grunnlagsspørsmål med et hovedfokus på interkulturelle møter, sosial rettferd og inkludering av minoritetsgrupper i flerkulturelle fellesskap.

Forskergruppens arbeid

Forskergruppen analyserer sentrale utfordringer for det flerkulturelle samfunnet nasjonalt og internasjonalt, i et historisk og samtidig og perspektiv. Gruppen er klart relatert til NLA undervisningsportefølje med en hovedvekt på interkulturelle studier og pedagogikk.

Sentrale bærebjelker for gruppens arbeid er definert som:

  1. Studier om interkulturell samhandling på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, inkludert transnasjonale prosesser
  2. Forholdet mellom minoritets- og majoritetsbefolkninger og inkludering
  3. Mangfold og sosial rettferd

Medlemmer

Hilde Danielsen (leder), førsteamanuensis
Marit Brendbekken, førsteamanuensis
Kjersti Berg, Førsteamanuensis
Mai-Camilla Munkejord, førsteamanuensis
Silje Karin Åberge. høgskolelektor
Alexander Bielicki, førsteamanuensis
Ole Johannes Kaland, førsteamanuensis
Solveig Omland, førsteamanuensis
Asle Jøssang, førsteamanuensis
Karina Hestad Skeie, førsteamanuensis
Dag Inge Bøe, høgskolelektor
Åse Mørkve, høgskolelektor
Åshild Samnøy, førstelektor
Jan Magne Steinhovden, høgskolelektor

Medlemmene i gruppen også tilknyttet en rekke forskningsgrupper og nettverk innenfor universitets- og høyskolesektoren utenfor NLA høgskolen.

Forskergruppens arbeid

Forskergruppens leder: Hilde Danielsen
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro