Interkulturelle møter, mangfold og inkludering

Intercultural Meetings, Diversity and Inclusion

IKF_byliv.jpg

Gruppen tar opp kulturelt mangfold, inklusjon og eksklusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Siktemålet er å samle forskere som er opptatt av interkulturelle spørsmål med et hovedfokus på interkulturelle møter, mangfold, forholdet mellom majoritet og minoritet og inkludering.

Forskergruppens arbeid

Forskergruppen analyserer sentrale utfordringer for det flerkulturelle samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, i et historisk og samtidig perspektiv.

Flere i gruppen arbeider med Norge, mens andre forsker innen ulike regioner, som Afrikas Horn og Øst-Afrika, Sentral Europa, Midt-Østen og Latin-Amerika.

Sentrale overgripende tema for gruppens arbeid er:

  1. Interkulturell samhandling på lokalt, nasjonalt og globalt nivå, inkludert transnasjonale prosesser
  2. Forholdet mellom minoritet og majoritet
  3. Mangfold, makt og inkludering

Gruppens medlemmer har ulike empiriske nedslagsfelt innen utdanning, helse, arbeidsliv, familieliv og sivilsamfunn. De forsker blant annet på nasjonalisme, migrasjon, religion, integrering, oppvekst og aldring.

Forskergruppen er etablert på tvers av avdelinger på NLA med en hovedvekt på interkulturelle studier og lærerutdanning/pedagogikk.

Medlemmene har forankring i sosialantropologi, kulturvitenskap, sosiologi, historie, interkulturelle studier, interkulturell pedagogikk musikketnologi og  lærerutdanning.

Medlemmer

Hilde Danielsen (leder), førsteamanuensis
Alexander Bielicki, førsteamanuensis
Marit Brendbekken, førsteamanuensis
Kjersti Berg, førsteamanuensis
Katrine Mellingen Bjerke, førsteamanuensis
Dag Inge Bøe, høgskolelektor
Asle Jøssang, førsteamanuensis
Mai-Camilla Munkejord, professor
Åse Mørkve, høgskolelektor
Solveig Omland, førsteamanuensis
Åshild Samnøy, førstelektor
Jan Magne Steinhovden, høgskolelektor
Silje Karin Åberge, høgskolelektor

Medlemmene i gruppen er tilknyttet en rekke forskningsgrupper og nettverk innenfor universitets- og høgskolesektoren som UiB, HVL, UiA og NORCE.

Forskergruppens arbeid

Forskergruppens leder: Hilde Danielsen
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro