Barn, Barnehage, Barnehagelærerutdanning (BBB)

Research in Early Childhood Care and Education (RiECCaE)

Denne forskergruppen har som målsetting å drive og stimulere til økt forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til barn, barnehage og barnehagelærerutdanning. Formålet er å bidra til utvikling av ny kunnskap rundt problemstillinger som er direkte og indirekte knyttet til barnehage og barnehagelærerutdanning.

Tematikk for gruppens forskningsprosjekter og utviklingsarbeid

  • Problemstillinger og kompleksiteter rundt lek og læring
  • Relasjonstenking i pedagogisk virksomhet 
  • Aktive læringsformer for barnehagebarn og barnehagelærerstudenter
  • Kompetanseheving og ledelse i barnehagen
  • Barnehagen og barnehagelærerutdanningens praksisnærhet

Tverrfaglighet i barnehage og barnehagelærerutdanning
 
I tillegg til å heve medlemmenes kompetanse i å drive FoU-prosjekter, har gruppen som mål å øke mengden av barnehagerelaterte FoU-publiseringer ved Høgskolen.

Medlemmer

Gruppen består av vitenskapelige ansatte fra praksisadministrasjonen og fra ulike fagseksjoner som underviser og veileder i barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen og HVL.

Anette Sofie Bernsen, Høgskolelektor/Stipendiat (NLA, UISN) 
Astrid Øien Halsnes, Førstelektor (NLA) 
Elin Thoresen, Førsteamanuensis (NLA)
Inger-Lisa Møen, Førstelektor (HVL) 
Ingrid Trætteberg, Høgskolelektor (NLA) 
Jannice Berland, Høgskolelektor (HVL) 
Judith Ologi, Høgskolelektor (NLA)
Lill Krestin Ryland, Høgskolelektor (NLA) 
Synnøve Hysing Dahl, Praksiskonsulent BLU (NLA) 
Trude Kyrkjebø, Stipendiat (NLA, NTNU)
Nina Anette Angeltveit, Høgskolelektor
Lene Nottveit, Praksisansvarlig BLU

Forskergruppen samles to til tre ganger i semesteret.

Kontaktinformasjon

Forskergruppens leder: Astrid Øien Halsnes
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro