Problembasert Læring (PBL)

Problem-Based Learning (PBL)

Denne tverrfaglige forskergruppen ble opprettet i 2023 med formål å videreutvikle kjernekompetanse og styrke forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til den studentaktive lærings- og undervisningsstrategien Problembasert lærin (PBL).

Hovedformålet er å styrke bruk av PBL i barnehagelærerutdanning (BLU) med sterkere forskningskompetanse. BLU og aBLU bruker PBL som integrert del av sin undervisningsstrategi. Forskergruppen er åpen for forskere fra alle typer utdanninger og fagfelt, som har interesse for Problembasert læring.

Forskergruppen har to til tre møtepunkter i semesteret, og vil arbeide målrettet mot forskningsprosjekt og publiseringer rettet mot barnehage og barnehagelærerutdanning.

Medlemmer:

Grete Skjeggestad Meyer - leder (Dosent i drama)
Nina Anette Angeltveit (Høgskolelektor i pedagogikk)
Ingvild Farestveit (Praksiskonsulent)
Svitlana Holovchuk (Førsteamanuensis i pedagogikk)
Kari Kvandal (Høgskolelektor i pedagogikk)
Lene Jaer Nottveit (Praksisleder, m/master i pedagogikk)
Ingunn Reigstad (Førstelektor i pedagogikk)
Lill Krestin Ryland (Høgskolelektor i pedagogikk)
Hilde Kartveit Sundnes (Høgskolelektor i pedagogikk)
Ingrid Trætteberg (Høgskolelektor i drama)
Astrid Øien Halsnes (Førstelektor i pedagogikk)

Kontaktinformasjon

Forskergruppens leder: Grete Skjeggestad Meyer
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro