Barn, medier og livssyn

Children, Media and Worldviews.

Denne tverrfaglige forskergruppa ble opprettet i 2014 med formål å utvikle en kjernekompetanse på barn, medier og livssyn til bruk inn mot ulike profesjoner og arenaer. 
 
I første fireårsperiode var fokus rettet mot utvikling av et fordypningsemne (30 stp.) i barnehagelærerutdanningen (BLFORM, etablert våren 2018) og å skrive en vitenskapelig antologi (Barns mediehverdag Cappelen Damm Akademisk 2018; red. Bjørg M. Nyjordet). Forskergruppen arbeider for å få plassert og synliggjort dette anliggendet også i planene for grunnskolelærerutdanningen. 
 
Videre står en helhetlig tilnærming til digital praksis sentralt både i gruppas forskning og utviklingsarbeid, med utgangspunkt i de ulike faglige perspektivene som er representert blant medlemmene.

Medlemmer

Forskergruppa består av medlemmer fra avdelingene lærerutdanning, journalistikk, medier og kommunikasjon, interkulturelle studier og Teologi, religion og filosofi. 
Videre er Universitetet i Agder og Høgskolen i Volda representert i gruppa. 
 
Margunn Serigstad Dahle (leder), førstelektor
Grethe Skjeggestad Meyer (nestleder), førstelektor  
Carol Azungi Dralega, førsteamanuensis
Runar Eikhaug, digital pedagog
Hans-Olav Hodøl (NLA/UiA), førstelektor 
Per Ivar Kjærgård, førstelektor
Ingvild Thu Kro (NLA/Ansgar), PhD-stipendiat
Trude Kyrkjebø, PhD-stipendiat
Nina Skråmestø Nesheim, høgskolelektor 
Bjørg Marit Nyjordet, PhD-stipendiat
Øyvind Økland (NLA/HVO), professor
Erle Slagsvold, Høgskolelektor
Astrid Haugestad, Høgskolelektor
Dag Øivind Østereng, Stipendiat

(Hilde Kristin Dahlstrøm, førstelektor, og Solveig Omland, førsteamanuensis, med løsere tilknytning)
 
Forskergruppen har to til tre møtepunkter i semesteret, i tillegg til aktuelle konferanser.

Publiseringer

2022: Barns skjermbruk som tema i samarbeidet mellom barnehage og hjem – et forsømt område? (Dahle, Margunn Serigstad, Hans-Olav Hodøl, Trude Kyrkjebø, Øyvind Økland) I Prismet 4/22.

2021: Småbarn og skjermbruk. Rapport om 4-6-åringers skjermbruk, basert på foreldreundersøkelse. (Dahle, Margunn Serigstad, Hans-Olav Hodøl, Trude Kyrkjebø, Øyvind Økland) Barnevakten.

2020: Skjermet barndom? En rapport basert på to undersøkelser relatert til barns skjermbruk i hjem og skole. (Dahle, Margunn Serigstad, Hans-Olav Hodøl, Ingvild Thu Kro, Øyvind Økland) Barnevakten.

2018: Barns mediehverdag (B.M. Nyjordet, red.) Cappelen Damm Akademisk

Kontaktinformasjon

Forskergruppens leder: Margunn Serigstad Dahle
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro