Språk og litteratur

Language and Literature

Forskningsbilder 2020 Breistein-3.jpg

Forskergruppen Språk og litteratur ble stiftet i 2019 med det formål å styrke det vitenskapelige fellesskapet og stimulere til kompetanseheving, faglige diskusjoner, økt publisering og formidling i norskseksjonen ved NLA. Alle gruppemedlemmene arbeider i lærerutdanningen, men har bred bakgrunn fra filologi, språk- og litteraturvitenskap og arbeid i skolen. Gruppen samles om en tverrfaglig didaktisk tilnærming til norskfaget.  

Forskergruppen har møter omtrent hver sjette uke, med noe varierende innhold: drøftinger av ny faglitteratur, presentasjon og tilbakemelding på individuelle FoU-prosjekter, skriveseminarer og lignende. 

Medlemmer 

Synne Ytre Arne (leder), førsteamanuensis  
Aasfrid Tysvær, førstelektor og programansvarlig GLU 
Siri Hovda Ottesen, førstelektor 
Vigdis Berland Øystese, førstelektor 
Erik Andvik, førsteamanuensis 
Tone Helene Skattør, høgskolelektor 
Eline Margrete Hjellum, høgskolelektor 
Kristina Leganger Iversen, førsteamanuensis
Solfrid Langeland, høgskolelektor
Karen Langsholt Holmquist, førsteamanuensis
Øygunn Skodvin Prestegård, stipendiat 
Trude-Kristin Mjelde Aarvik, høgskolelektor 
Hans Olav Aadland, høgskolelektor 
Ingvil Brügger Budal, professor i nordisk språkvitskap ved Høgskulen på Vestlandet og professor II ved NLA Høgskolen 

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Synne Ytre Arne 
Prorektor for Forskning og utvikling: Torgeir Landro