Språk og litteratur

Language and Literature

Forskningsbilder 2020 Breistein-3.jpg

Forskergruppen Språk og litteratur ble stiftet i 2019 med det formål å styrke det vitenskapelige fellesskapet og stimulere til kompetanseheving, faglige diskusjoner, økt publisering og formidling i norskseksjonen ved NLA. Alle gruppemedlemmene arbeider i lærerutdanningen, men har bred bakgrunn fra filologi, språk- og litteraturvitenskap og arbeid i skolen. Gruppen samles om en tverrfaglig didaktisk tilnærming til norskfaget.  

Forskergruppen har møter omtrent hver sjette uke, med noe varierende innhold: drøftinger av ny faglitteratur, presentasjon og tilbakemelding på individuelle FoU-prosjekter, skriveseminarer og lignende. 

Medlemmer 

Synne Ytre Arne (leder), førsteamanuensis
Kristina Leganger Iversen (leder), førsteamanuensis
Siri Hovda Ottesen, førstelektor 
Aasfrid Tysvær, førstelektor og programansvarlig GLU 
Erik Andvik, førsteamanuensis
Vigdis Berland Øystese, førstelektor 
Eline Margrete Hjellum, høgskolelektor
Trude-Kristin Mjelde Aarvik, høgskolelektor
Hans Olav Aadland, høgskolelektor 
Øygunn Skodvin Prestegård, stipendiat 
Cornelia Egge, stipendiat
Bjørghild Kjelsvik, førsteamanuensis
Tone Helene Skattør, høgskolelektor 
Ingvil Brügger Budal, professor i nordisk språkvitskap ved Høgskulen på Vestlandet og professor II ved NLA Høgskolen
Solfrid Langeland, høgskolelektor
Karen Langsholt Holmquist, førsteamanuensis
Per Sigmund Sævik Bøe, høgskolelektor
Are Bøe Pedersen, førsteamanuensis

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens ledere: Synne Ytre Arne og Kristina Leganger Iversen
Prorektor for Forskning og utvikling: Torgeir Landro