Pedagogisk ledelse

Pedagogical Leadership

Ledelse i skole og barnehage utøves i rammene av et krysspress preget av krevende utfordringer og dilemmasituasjoner. Kompleksiteten i lederrollen betinger høy grad av bevissthet om de interne og eksterne utfordringene som hele tiden utfordrer lederskapet. Forskergruppen Pedagogisk ledelse (PEDLED) ønsker å utvikle forskningsprosjekter som kan gi skoleledere og barnhageledere hjelp til å forstå og fortolke disse krevende utfordringene, ivareta seg selv som leder og samtidig fremme de bærende pedagogiske verdier i møte med barn og unge, så vel som ut mot samfunnet for øvrig. Pedagogisk ledelse bidrar på den måten til å fremme det viktige dannings- og samfunnsoppdraget innenfor dagens skole og utdanning 

Medlemmer 

Jan Gilje (gruppens leder), førstelektor 
Eivind Larsen (gruppens nestleder), førsteamanuensis 
Kristin Belt Skutlabergstipendiat  
Einar Reigstadførstelektor 
Gila Hammer Furnes, høgskolelektor og stipendiat  
Ingunn Reigstadførstelektor  
Aleksandra Kurdelstipendiat  
Lina Lillebø Bjunesstipendiat 
Anne-Lise Flaa, høyskolelektor
Ingrid Kvam Steinshamn, høyskolelektor
Kamilla Margit Furnes Hauge, høyskolelektor
Hege Sivertsen, høyskolelektor
Nina Annette Angeltveit, høyskolelektor
Hilde Kartveit Sundnes, høyskolelektor
Per Einar Garmanndslund, dosent

Eksterne: 
Paul Otto Brunstad, professor, VID
Kjersti Sandnes Haukedal, førstelektorHVL  
Arne Bygstad, førstelektorHVL 
Gunn Vedøy, professor, VID

Forskergruppens arbeid 

Forskergruppen vil bidra til et oppdatert og relevant lederutviklingsprogram for pedagogiske ledere på alle nivåer, ikke minst innenfor Den nasjonale rektorutdanning som NLA Høgskolen er engasjert i. Forskergruppen består i hovedsak av forskere ved NLA Høgskolen, men er åpen for andre nasjonalt og internasjonalt. 

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Jan Gilje
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro