Økonomi og etikk

Gruppen vil særlig arbeide for å få opp forskningsprosjekter som kan frembringe ny kunnskap knyttet til fagområdene bedrifts- og samfunnsøkonomi.

Følgende temaer er eksempler på viktige områder for  forskergruppen: 

  • Bedriftsøkonomi med vekt på styring av endringsprosesser, bærekraft og etikk
  • Finansiering med vekt på forståelse av vekst, bærekraft og etikk
  • Den haugianske arven med vekt på økonomisk-historisk analyser
  • Entreprenørskap, finansiering og økonomisk styring.

Jevnlige forskningsseminarer 

Det legges opp til 2-3 forskningsseminarer for gruppen pr semester. Formålet med seminarene vil være å bygge tillit og inspirere hverandre, bygge ny kunnskap om forskningspublisering, formidle informasjon om status og resultater i pågående prosjekter, samt generere nye prosjekter.

Seminarene vil normalt ha følgende programposter:

  • Statusrapportering (alle) for prosjekter og publisering
  • Oppdatering av publiseringstabell i Teams
  • Presentasjon av resultater i pågående prosjekt
  • Presentasjon og diskusjon om ideer til nye prosjekt
  • Kort foredrag på tema knyttet til forskning/publisering  

Forskningsbilder 2020 Breistein-19.jpg

Medlemmer 

Forskergruppen består av følgende medarbeidere fra Hauge School of Management:

Stephen Zamore, førsteamanuensis
Daniel M. Atsbeha, førsteamanuensis 
John Arngrim Hunnes, førsteamanuensis 2
Ola Grytten, professor 2
Joachim Tøgersen, førsteamanuensis/timelærer

I tillegg vil andre ansatte ved NLA være involvert i prosjekter som har relevans på tvers av fagområder/disipliner. 

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Førsteamanuensis Stephen Zamore
Prorektor for Forskning og utvikling: Torgeir Landro