Spesialpedagogikk og inkludering

Forskergruppen er bredt sammensatt, med ulik innfallsvinkel til spørsmål knyttet til inkludering. Medlemmenes faglige fokus spenner over et bredt felt, som favner et stort mangfold av utfordringer både i et individ- og systemperspektiv knyttet til en barnehage og skole og et samfunn for alle.  

Forskningsbilder 2020 Breistein-21.jpg

Interesseområdene dekker tradisjonelle spesialpedagogiske tema, forholdet mellom spesialpedagogikk og allmennpedagogikk, og forholdet mellom spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.  

Medlemmer 

Forskergruppen består av vitenskapelig ansatte som innehar solid kunnskap fra fagfeltet, og betydelig og variert metodekunnskap. 

Sara Brøvig Østby, høgskolelektor 
Cheng-Yu Peter Pan, førsteamanuensis 
Kristian Øen, høgskolelektor/ph.d.-stipendiat 
Kjell Oppedal, høgskolelektor  
Heidi Gudmundset, høgskolelektor 
Monica Helland Tøsse, høgskolelektor/ph.d.-stipendiat 
Anne Lene Bakke Toppe, høgskolelektor 
Marit Mjøs, førsteamanuensis 
Anita Nygård, høgskolelektor 
Kamilla Margit Furnes Hauge, høgskolelektor
Renate Cecilie J. Vesteraas, høgskolelektor
Florian Kiuppis, professor 2.
Per Einar Garmannslund, Dosent

Forskergruppens arbeid 

Forskergruppens arbeid er relatert til avdelingens undervisningsportefølje på bachelor- og masternivå. Gruppens medlemmer drar veksler på ulike teoretiske perspektiver, som sammen støtter håndtering av den kompleksiteten som eksisterer i praksisfeltet når det gjelder inkludering. I tillegg har gruppens medlemmer ulike faglige kontakter og forskningssamarbeid utenfor NLA Høgskolen.  

På bakgrunn av et 3-dagers skriveseminar i aug 2020 er alle medlemmene i gang med ulike skriveprosjekt. 

Avhengig av Covid-19 situasjonen vurderes deltakelse på NERA 2021, Odense 03.05. mars eller ECER 2021, Genova 06.09.september. Hele gruppen ønsker å delta, noe som åpner for nordisk/internasjonal orientering på ulike områder innenfor gruppens faglige interesseområder.  

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Heidi Gudmundset 
Nestleder: Marit Mjøs 
Prorektor for Forskning og utvikling: Torgeir Landro

Samarbeidspartnere 

To av gruppens medlemmer deltar i det NFR-støttede forskningsprosjektet SUKIP, som innebærer samarbeid med: 

  • Universitetet i Stavanger v/ professor Stein Erik Ohna og førsteamanuensis Vegard Moen 
  • Statped v/FoU-rådgiver Siv Hillesøy 
  • Faglig referansegruppe: lektor Daniel Östlund v/Högskolan Kristianstad, lektor Lotte Hedegaard-Sørensen v/ Aarhus Universitet, prof.emeritus Peder Haug v/Høgskolen i Volda 
  • To kommuner v/PPT, en barnehage og en skole i hver kommune