Journalistikk medier og kommunikasjon

JO_intervju_5.jpg

Forskergruppens FoU-arbeid tar utgangspunkt i avdelingens bachelor- og mastergrader, som er i journalistikk (BA) og global journalistikk (MA). Hovedvekten av FoU-prosjektene er innen journalistikk og mediefag, med fokus på prosesser, praksis, verdier og yrkesrolle. Prioriteringene gjenspeiler også avdelingens engasjement i ulike internasjonale FoU-relaterte prosjekt, spesielt i Afrika. 

Forskergruppens arbeid

Journalistikken er i kontinuelig endring og står ovenfor omfattende utfordringer. Sentrale stikkord er kontinuerlige endringer i teknologi og produksjon, medievaner og finansieringsmodeller. Samtidig gjennomgår samfunnet også store endringer og journalistikkens samfunnsrolle utfordres i et «post-truth»-samfunn preget av fragmentering og polarisering. Avdelingens forskningsarbeid setter særlig fokus på journalistikkens samfunnsrolle i et demokratisk, flerkulturelt og livssynsmangfoldig samfunn.

På denne bakgrunn prioriterer avdeling for JMK FoU-prosjekt følgende temaområder i perioden 2020–2022:

  • Journalistrollen (både i Norge og internasjonalt)
  • Journalistikkens samfunnsoppdrag
  • Prosess og praksis
  • Verdier, livssyn og flerkultur/mangfoldighet
  • Barn, unge og medier/dataspill
  • Pedagogikk (mediepedagogikk)

Medlemmer

Terje Skjerdal (leder), førsteamanuensis
Hilde Kristin Dahlstrøm, avdelingsleder JMK/førstelektor
Carol Azungi Dralega (leder), førsteamanuensis
Liv Iren Hognestad, førstelektor
Torborg Igland, høgskolelektor
Nina Skråmestø Nesheim, høgskolelektor
Bjørg Marit Nyjordet, høgskolelektor
Håkon Repstad, høgskolelektor
Espen Sørmo Strømme, høgskolelektor
Egil Sæbø, høgskolelektor

Kontaktpersoner

Forskergruppens leder: Carol Azungi Dralega og Terje Skjerdal 
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro