Journalistikk, medier og kommunikasjon

JO_intervju_5.jpg

Forskergruppens FoU-arbeid tar utgangspunkt i avdelingens bachelor- og mastergrader, som er i journalistikk (BA) og global journalistikk (MA). Hovedvekten av FoU-prosjektene er innen journalistikk og mediefag, med fokus på prosesser, praksis, verdier og yrkesrolle. Prioriteringene gjenspeiler også avdelingens engasjement i ulike internasjonale FoU-relaterte prosjekt, spesielt i Afrika. 

Forskergruppens arbeid

Journalistikken er i kontinuelig endring og står ovenfor omfattende utfordringer. Sentrale stikkord er kontinuerlige endringer i teknologi og produksjon, medievaner og finansieringsmodeller. Samtidig gjennomgår samfunnet også store endringer og journalistikkens samfunnsrolle utfordres i et «post-truth»-samfunn preget av fragmentering og polarisering. Avdelingens forskningsarbeid setter særlig fokus på journalistikkens samfunnsrolle i et demokratisk, flerkulturelt og livssynsmangfoldig samfunn.

På denne bakgrunn prioriterer avdeling for JMK FoU-prosjekt følgende temaområder i perioden 2020–2022:

  • Journalistrollen (både i Norge og internasjonalt)
  • Journalistikkens samfunnsoppdrag
  • Prosess og praksis
  • Verdier, livssyn og flerkultur/mangfoldighet
  • Barn, unge og medier/dataspill
  • Pedagogikk (mediepedagogikk)

Medlemmer

Liv Iren Hognestad, førstelektor (leder)
Torborg Igland, førstelektor (nestleder)
Terje Skjerdal, professor
Hilde Kristin Dahlstrøm, avdelingsleder JMK/dosent
Carol Azungi Dralega, professor
Nina Skråmestø Nesheim, førstelektor
Bjørg Marit Nyjordet, førstelektor
Espen Sørmo Strømme, høgskolelektor/ph.d.-kandidat
Egil Sæbø, førstelektor
Franz Krüger, førsteamanuensis

Kontaktpersoner

Forskergruppens leder: Liv Iren Hognestad
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro