Festskrift til Knut Holter

Holter fikk nylig overrakt et festskrift av kolleger fra både Nord-Amerika og Afrika, som har skrevet 20 forskningsartikler relatert til Holters arbeid.

Et festskrift (lånt fra tysk, Festschrift) er en bok som utgis som en lykkeønskning til en respektert akademiker i løpet av vedkommendes levetid, ofte i forbindelse med en rund jubileumsdag. Knut Holter (professor ved lærerutdanningene) har viet mange år til arbeidet med afrikanske tolkningsstrategier til Bibelen, og når han nylig feiring sin 65-årsdag, ble han overrakt et festskrift av kolleger fra både Nord-Amerika og Afrika. Sammen skrev de 20 forskningsartikler som diskuterer spørsmål som på ulike måter er relatert til Holters forskningsarbeid. Boken heter «Context Matters: Old Testament Essays from Africa and Beyond Honoring Knut Holter» (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2023). Her finner du lenke til boken. 

Anerkjennelse

– For meg er dette en overraskelse og anerkjennelse. Der vel slik med oss alle at vi av og til lurer på hva vi har brukt forskning vår til, og for meg som da har valgt en profil på forskningen min som ligger i utkanten av det som vestlige bibelforskere har arbeidet med, er det hyggelig å se at andre har skrevet god artikler hvor de drøfter spørsmål som i større eller mindre grad er knyttet il mitt forskningsfelt, forteller Holter. Han legger til:

- Dette er absolutt stas! 

Utgivelse av boken

Denne boken blir utgitt i en serie som publiseres av en større bibelforskerorganisasjon: Society of Biblical Literature. Organisasjonen starter for noen år siden en serie som har oppmerksomhet på bibeltolkning i det globale sør. 

- Det er en urettferdig økonomi i verden, og det er mange bibelforskere som har utfordringer med å kjøpe materiell, og derfor er denne serien lagt opp slik at digitale kopier av boken er tilgjengelig for alle. Poenget er at alle uansett hvor de bor skal ha økonomi til å kjøpe boken, forklarer Holter.