NLA får over 4 mill. NOK gjennom Erasmus+!

NLA har mottatt 384 008 Euro, den fjerde største tildelingen av Global Mobilitetsmidler blant norske universiteter og høyskoler. NLA sikret seg dermed mer enn 10 % av den totale tildelingen!

Bilde: Ansatte ved SFM og Astrid Haugestad og Knut Holter fra NLA. 

NLA sender hvert år inn søknad til Erasmus+ Global Mobilitet, og har flere ganger mottatt støtte. Aldri har vi fått en så stor sum som i år, forteller rådgiver på avdeling for internasjonalisering, Torunn Sæther. Årets omfattende søknad ble mulig takket være flere fagmiljøer ved NLA som over tid har samarbeidet tett med avdeling for internasjonalisering og partnere i land utenfor Europa. Søknaden fokuserte på kvalitet og gjensidighet.

Prorektor for utdanning, Amund Langøy, uttrykker sin glede: 
– Dette er fantastisk gledelig! Det er imponerende at lille NLA får en så stor andel av tildelingen!

Partnerskapsmøte på Kibabii University. Foto: Wills Kalisha.

Rekruttere internasjonale studenter

Samarbeidslandene i prosjektet er Ghana, Madagaskar, Kenya og Kosovo.

– Ordningen lar studenter fra Kosovo, Kenya og Ghana studere hos oss i et semester. Det er også stipend for NLA-studenter til Kosovo og ansattutveksling begge veier med alle fire land, sier Sæther. Prosjektet omfatter 37 innkommende studenter, 8 utreisende studenter og 32 ansattmobiliteter over tre år.

– Denne tildelingen er svært betydningsfull for NLA og våre partnere. Midler fra Global Mobilitet er avgjørende for å rekruttere internasjonale studenter og forelesere, som øker kvaliteten på våre studier. Det gir også våre ansatte mulighet til å undervise ved partnerinstitusjoner, uttrykker Astrid Haugestad, som er internasjonal kooordinator ved NLA.