Foreldre ønsker å begrense førskolebarns skjermbruk

Foreldre til barn i fire til seks-års alderen er bekymret for at mye skjermbruk går ut over lek og andre aktiviteter. Det kommer frem i en fersk undersøkelse om småbarn og skjermbruk.

Nesten 3.000 barnehageforeldre har deltatt i en ny undersøkelse som er utført av et forskerteam knyttet til NLA Høgskolen, ledet av førstelektor Margunn Serigstad Dahle, på oppdrag fra Barnevakten. Deltakerne i spørreundersøkelsen er foreldre til 4-6-åringer i et utvalg barnehager.

Funn fra undersøkelsen viser at de fleste foreldre til 4-6-åringer i Norge er positive til at barna bruker digitale skjermer, men at de er bekymret for at mye skjermbruk går ut over lek og andre aktiviteter. Fire av ti foreldre svarer at de er bekymret for at skjermen kan ha negative fysiske konsekvenser, som for eksempel at barna får for lite bevegelse, og kan hemme den motoriske utviklingen. I tillegg etterspør seks av ti foreldre mer kunnskap om effekten av skjermbruk, og mange foreldre ønsker også å forstå mer av hvordan innhold og reklame målrettes mot brukerne og dermed påvirker barna.

Safer Internet Day 2021

Rapporten og undersøkelsen ble lagt frem av Dahle under et webinar for småbarnsforeldre i regi av Barnevakten og mobbeombudet som en del av programmet på Safer Internet Day 9. februar. Sammen med blant andre psykolog Hedvig Montgomery og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad var hun del av et bredt panel som ga foreldre fakta, råd og tips til hvordan barn kan få en god digital oppstart fra overgangen barnehage til skole. 

barnevakten webinar.jpg

Se opptak av det timelange webinaret her.

«Småbarn og skjermbruk» er en rapport basert på foreldreundersøkelse om 4-6-åringers skjermbruk. Den ble lansert i sin helhet 9. februar 2021, mens delrapporten «Småbarn og skjermbruk i koronatider» ble lansert i desember 2020.

I tillegg til førstelektor Margunn Serigstad Dahle, består gruppen bak undersøkelsen av Trude Kyrkjebø (PhD-stip. NLA), Hans-Olav Hodøl (førstelektor UiA/NLA) og Øyvind Økland (professor HVO/NLA). 

Meningsfullt og inspirerende

Serigstad Dahle er leder for forskergruppen "Barn, medier og livssyn" på NLA Høgskolen. For henne er det inspirerende å jobbe med tematikken barn og skjermbruk.

margunn.jpeg

–Den digitale barndommen gir mange muligheter, men byr også på utfordringer. Derfor er det viktig å kartlegge holdninger og behov i foreldregruppa, og slik få bidra til at skjermbruken kan bli en mest mulig positiv faktor i barns hverdag. Nettvett, digital dømmekraft og digital danning er i kjerneområder her, sier hun.

Hun legger til at tematikken og arenaen er midt i blinken med tanke på studietilbudet og verdigrunnlaget til NLA Høgskolen.

–Som utdanningsinstitusjon er det viktig å ha kontakt med praksisfeltet, samtidig som vi har et samfunnsoppdrag.  Etter min mening, bør NLA være i front når det gjelder relasjonen mellom barnet, det digitale og den helhetlige danningen.

Trygge foreldrene 

Serigstad Dahle understreker at forskning på feltet er viktig.
–Vi ser et tydelig ønske fra foreldrene om å være tett på, men samtidig skaper den raske utviklingen både usikkerhet og en fragmentert forståelse. Kunnskap trengs, og også bevisstgjøring på hvor viktig mediene er som danningsagent. Foreldrene er de viktigste i barnas liv, og det trenger de å få høre. Samhandlingen og den nære samtalen med barnet, også i møte med skjermbruken, er avgjørende, avslutter hun.