Publikasjoner

Nedenfor følger en oversikt over siste publikasjoner fra ansatte ved NLA Høgskolen.

 

Vitenskaplig artikkel: Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning i læreplanen LK06. Bente Helen Skjelbred.

Monografi: The Borgarthing Law and the Eidsivathing Law. Torgeir Landro.

Vitenskapelig artikkel: Enhetslæreren - den norske lærerutdannings-tradisjonens flytende betegner. Turid Løyte Harboe.

Populærvitenskapelig formidling: Tverrfaglighet krever dristige skoleledere. Sigve Ladstein.

Antologi: Fra barnehage til voksenliv. Utdanning, didaktikk og verdi. Linnéa Jermstad og Ursula Småland Goth

Vitenskapelig artikkel: Utdanning for yrkeslivet: Samsvar mellom ferdigheter det undervises i og ferdigheter som etterlyses. Ursula Småland Goth, Espen Schønfeldt og Liv Oddrun Voll.

Vitenskapelig artikkel: Utvikling av veilederkompetansen – en profesjonsetisk reise. Gunnvi Sæle Jokstad

Vitenskapelig artikkel: Nærhet, eller distanse? Lærerstudenters erfaringer med Zoomundervisning under Covid-19. Ursula Goth, Svitlana Holovchuk, Linnéa K. Jermstad og Gunnvi Sæle Jokstad.

Vitenskapelig artikkel: Med kunst som veiviser til profesjonell utvikling. Gunnvi Sæle Jokstad

Vitenskapelig artikkel: Historiebevissthet – «allt och inget». Torgeir Landro.

Vitenskapelig artikkel: Elever med stort læringspotensial – en kunnskaps- og holdningsutfordring? Gunnvi Sæle Jokstad og Tove Hagenes.

Vitenskapelig artikkel: Lærerens rolle og elevens medvirkning i den spesialpedagogiske tiltakskjede. Lise Øen Jones og Elisabeth Hesjedal.

Vitenskapelig artikkel: Non-verbal samhandlingskompetanse i munnleg forteljarkunst. Kristin Aadland-Atkinson.

Vitenskapelig artikkel: Kvalitetsfremmende praksis i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene. Anne Karin Rudjord Unneland.

Vitenskapelig artikkel: Tilrettelegging for trivsel. Mangfold i det norske klasserommet. Ursula Småland Goth,  Linnéa K. Jermstad og Miroslava Tokovska.

Vitenskapelig artikkel: Frå gjest til med-arbeidar. Feltarbeid i eigen kultur i eit framand land. Astrid Øien Halsnes, og Erik Goth Småland.

Vitenskapelig artikkel: Dannelse til globalt medborgerskap. Solidaritetsarbeid i en barnehagekontekst. Linnéa K. Jermstad, Per Ivar Kjærgård og Hilde Sundnes.

Vitenskapelig artikkel: Pedagogisk credo – barnehagelærerstudenters refleksjoner om verdier og pedagogisk ledelse. Ingunn Reigstad.

Populærvitenskaplig formidling: Normalt og unormalt. Sigve Ladstein