Publikasjoner

Nedenfor følger en oversikt over siste publikasjoner fra ansatte ved NLA Høgskolen.

Vitenskapelig artkkel: Musical life stories: coherence through musicking in the prison setting
Kjetil Hjørnevik, m.fl.

Vitenskapelig artikkel: Gift Exchange, Reciprocity and Alliances in Medieval and Modern Norway
Torgeir Landro

Vitenskapelig artikkel: Teachers’ attitudes to inclusion regarding challenging behaviour
Kristian Øen og Rune Johan Krumsvik

Vitenskapelig artikkel: Exploring the provision and motives behind the adoption of health-promotion programmes in professional football clubs across four European countries
Øystein Røynesdal m.fl.

Vitenskapelig artikkel: Stedets pedagogikk i norsk skole
Turid Løyte Harboe

Vitenskapelig artikkel: COVID-19 and Its Triangle Effects on Human’s Well- Being: a Qualitative Research Method Used to Collect Appropriate Data
Nabi Fatahi, Karwan Kakamad, Zana Babakr, Khaled Tafran, Øyvind
Økland

Vitenskapelig artikkel: Språkforsker og misjonær Paul Olaf Bodding: en selvmotsigelse?
Erik Andvik

Monografi: Kunsten å tale til nordmenn. En håndbok.
Bård Eirik Hallesby Norheim og Joar Haga

Vitskapleg artikkel: Frå Edinburgh til verdas ende: Utviklingstrekk i fortolkinga av kyrkjas misjonsoppdrag, 1910-2010, i lys av to talar
Joar Haga og Bård Norheim

Vitenskapelig antologiartikkel: Business Education in the Legacy of Hans Nielsen Hauge
Cathrine Borgen and Bruce R. Dalgaard

Populærformidling: Livsviktig kommunikasjon
Sigve Ladstein

Vitenskapelig antologiartikkel: Interpreting Haugean Entrepreneurial Motivation from the Perspective of Economic and Management Theories
Bruce R. Dalgaard og Magne Supphellen

Vitenskapelig antologiartikkel: Hans Nielsen Hauge as a Social Entrepreneur and Innovator
Truls Liland

Populærformidling: Arbeid med mening. Innlegg i Dagens Perspektiv, 6.10.21
Truls Liland

Monografi: Apologetics in 3D: Essays on Apologetics and Spirituality
Peter S: Williams

Vitenskapelig artikkel: Fracture formation due to differential compaction under glacial load: a poro-elastoplastic simulation of the Hugin Fracture.
Karin Landschulze & Marcus Landschulze

Vitenskapelig artikkel: Modeller i kjemiundervisning - et eksempel på hvordan de kan bidra til læring og feillæring
Heidi Iren Saure, Nils-Erik Bomark og Monica Lian Svendsen

Fagbok: Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren
Robert Mjelde Flatås

Populærvitenskapelig bokessay: Frihet under tvang.
Stein M. Wivestad

Vitenskapelig artikkel: Thomas Aquinas and education
Stein M. Wivestad

Vitenskapelig artikkel: Motion Analysis of Match Play in U14 Male Soccer Players and the Influence of Position, Competitive Level and Contextual Variables.
Erling Andre Algrøy m.fl.

Vitenskapelig publisering: Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø - fra nye erfaringer itl eksperimenterende og utforskende praksis. Stipendiat Anette Sofie Bernsen Universitetet i Sørøst Norge/NLA Høgskolen, stipendiat/prorektor for utdanning Amund Langøy NLA Høgskolen/Universitetet i Bergen, Margareth Eilifsen Høgskulen på Vestlandet

Vitenskapelig artikkel: Seernes opplevelse av nettbaserte gudstjenester
Førsteamanuensis Hans-Olav Hodøl og høgskolelektor Egil Sæbø

Vitenskapelig artikkel: Arbeids- og næringslivet som misjonal arena. Momenter til en tverrfaglig forskningsagenda - inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge.
Magne Supphellen, Truls Liland og  Bård Eirik Hallesby Norheim

Vitenskapelig artikkel: Bildeboken "Fy katte!" – en utforskningsarena for emosjonell literacy? Litterære samtaler på førstetrinn
Aasfrid Tysvær og Siri Hovda Ottesen