Publikasjoner

Nedenfor følger en oversikt over siste publikasjoner fra ansatte ved NLA Høgskolen.

Vitenskapelig artikkel: Emneansvarliges perspektiv på etikkundervisning i økonomisk-administrativ bachelorutdanning
Cathrine Borgen

Kronikk: Korsbærerne i Gaza
Torleif Elgvin

Plateutgivelse: Fearless
Hanne Vatnøy Steinarson

Vitenskapelig artikkel: Leading through service stewardship and suffering: Servant leadership in the life of Hans Nielsen Hauge
Truls Liland

Vitskapleg antologi: På rett veg med rettleiinga: Master- og bachelorrettleiing i lærarutdanningane
Vigdis Berland Øystese og Anne Karin Rudjord Unneland (red.)

Vitenskapelig artikkel: Exploring the relationship between the learning environment and bullying: PLS-SEM evidence from Norwegian higher education
Emmanuel Mensah Kormla Tay & Stephen Zamore 

Vitenskapelig artikkel: Ćirić-generalized contraction via wt−distance
Hosein Lakzian, Darko Kocev, Vladimir Rakocevic

Avisinnlegg: Mobil gapestokk truer rettssikkerheten
Liv Iren Hognestad

Vitenskapelig antologiartikkel: Vurderingsprosesser i lys av en lærers handlingsrepertoar
Robert Mjelde Flatås og Gunnvi Sæle Jokstad

Vitenskapelig antologi: Hånd i hånd i barnehagelærerutdanningen: Der lek, fag og praksis møtes
Astrid Øien Halsnes og Linn Krestin Ryland (red.)

Vitenskapelig antologi: Kristen spiritualitet og teologi - Innsikter fra den katolske tradisjon 
Ståle J. Kristiansen og Kim Larsen (red.)

Vitenskapelig antologi: Digitisation, AI and Algorithms in African Journalism and Media Contexts: Practice, Policy and Critical Literacies
Carol Azungi Dralega (red.)

Vitenskapelig artikkel: “We Are Just Supposed to Be an NGO Helping”: A Qualitative Case Study of Health Workers’ and Volunteers’ Perceptions of the Government and Civil Society’s Role in Fighting Jiggers in Bungoma County, Kenya
Åse Mørkve, Jackline Sitienei, Graxziella Van den Bergh

Vitenskapelig antologi: Kroppsøving i praksis - læreplanbegreper, klasseledelse og undervisningsmetoder
Øystein B. Røynesdal og Ingfrid M. Thorjussen

Vitenskapelig artikkel: Barnets (o)fria undran. Vilka ramar ger läroplanerna för barn att utforska religiösa och existentiella frågor i finska, norska och svenska förskolor?
Clemens Cavallin, Karl Viktor Magne Johansson og Jan-Erik Mansikka

Vitenskapelig artikkel: Development of inclusive practice – the art of balancing emotional support and constructive feedback
Kristian Øen, Rune J. Krumsvik og Øystein O. Skaar

Kunstnerisk produkt: Mens jeg her er tatt til side. Komposisjon - solosang
Ingrid Mostad Bråten

Plateutgivelse: Vær sterk, min sjel, i denne tid.
Ingrid Mostad Bråten, Sigurd Melvær Øgaard

Vitenskapelig antolgiartikkel: Å leke voksen: Lederkurset som communitas
Bård Norheim

Vitenskapelig antologiartikkel: "Én for alle, alle for én": Lederkurset som lederkurs.
Bård Norheim og Linn Sæbø Rystad

Vitenskapelig artikkel: «Aldri mer tilbake til ‘ungdommen’!» Håp og bekymring i Dag Solstads ungdomsskildringer.
Synne Ytre Arne

Vitenskapelig artikkel: «Fjella og elva og havet som stig» En nymaterialistisk lesing av antropocene overtramp i Maria Parrs Tonje Glimmerdal (2009)
Are Bøe Pedersen

Vitenskapelig artikkel: Students in Early Childhood Teacher Education and Their First Experience With Problem-Based Learning: A Comparative Study From the Perspective of Students in Kyrgyzstan and Norway
Grete Skjeggestad Meyer, Ingunn Reigstad, Leila Serikova

Vitenskapelig artikkel: Developing Dynamic Moral Capacities in Business Ethics Education: Extending the Giving Voice to Values (GVV) Framework
Cathrine Borgen og Magne Supphellen

Innledningsartikkel: Cor ad cor loquitur – hjarte talar til hjarte
Paul Otto Brunstad og Ståle Johannes Kristiansen 

Vitenskapelig artikkel: Redescription of Plecia borussica Meunier, 1907 from Baltic amber (Diptera,
Bibionidae)
John Skartveit, Uwe Kaulfuss & Alxander Gehler

Vitenskapelig artikkel: Revision of the genus Dilophus Meigen, 1803 (Diptera, Bibionidae) from the Afrotropical Ecozone
John Skartveit & Amnon Freidberg  

Vitenskapelig antologiartikkel: Entreprenørskap og dybdelæring, to sider av samme sak?
Eldbjørg M. Schön og Erik Småland

Kunstnerisk produkt: Break free. Singelutgivelse
Hanne Vatnøy

Antologiartikkel: Samarbeid på tvers: Kompetanseutvikling mellom høgskole, kommune og skole
Linnéa K. Jermstad, Marit Myklebust, Anne Lene B. Toppe, Renate C.J.Vesteraas og Ursula S. Goth

Fagbok: Vennskap og inkludering i SFO - Aktiviteter og øvelser
Robert Mjelde Flatås

Kunstnerisk produkt:  Ta vårt knuste liv, vår Gud. Singelutgivelse
Ingrid Mostad Bråten 

Vitenskapelig artikkel: Læreplananalyse av samfunnsfaget i grunnskolens fremstilling av IKT og digitale medier
Rolf Halse

Vitenskapelig artikkel: Using Simulations to Help Public Health Students Overcome Language Barriers for Better Health Outcomes
Ursula Småland Goth o.a.

Vitenskapelig artikkel: Leadership as a Christian practice
Bård Eirik Hallesby Norheim

Antologi: Leik i norskfaget
Magnhild Selås og Tone Helene Skattør (red.)

Vitenskapelig monografi: A Forceful and Fruitful Verse : Genesis 1:28 in Luther‘s Thought and its Place in the Wittenberg Reformation (1521–1531)
Brandt Klawitter

Vitenskapelig artikkel: Blake’s Enoch before the Book of Enoch
Francis Borchardt

Vitenskapelig artikkel:Utenfor, men oppslukt av det fremmede. Om Solstad, Proust og kjærligheten
Synne ytre Arne

Vitenskapelig antologiartikkel: Hvordan kan det pedagogisk kritiske ivaretas i skolens arbeid med verdier og holdninger?
Kjell Oppedal

Vitenskapelig antologiartikkel: Mangfold og flerkultur i norske lærerutdanninger
Ursula S. Goth og Øyvind Økland

Vitenskapelig artikkel:Rousseau’s Herbarium, or The Art of Living Together
Synne Ytre Arne

Vitenskapelig artikkel:When the past meets the present: the oldest known Bibioninae, and the youngest known Cretobibioninae (Diptera, Bibionidae) from mid-Cretaceous Myanmar amber
John Skartveit

Vitenskapelig antologi: Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjenesten
Marit Mjøs, Siv Hillesøy, Vegard Moen, Stein Erik Ohna (red.)

Vitenskapelig artikkel: How well mental health workers are motivated: A case study from Croatia
Anatoliy Goncharuk, Bojana Knezevic, Bojana Knezevic

Vitenskapelig artikkel: Strengthening leadership skills through embodied learning in Early Childhood Teacher Education
Grete Skjeggestad Meyer og Ingunn Reigstad

Vitenskapelig antologiartikkel: ""Det spyrst meir um enden enn um opphavet": Hva skal vi med eldre historie?
Torgeir Landro

Vitenskapelig antologiartikkel: Hva er opplevelse? En vitenskapsfilosofisk tilnærming til estetisk opplevelse i barnehagelærerutdanningen.
Grete Skjeggestad Meyer

Vitenskapelig antologiartikkel: Påskegodteri, terror og slangefestival: En kvantitativ innholdsanalyse av nyheter om religion i Supernytt
Solveig Omland og Hilde Kristin Dahlstrøm

Vitenskapelig antologiartikkel: Evnerike barn–begreps- og verdimangfold til besvær?
Gila Hammer Furnes og Gunnvi Sæle Jokstad

Vitenskapelig antologiartikkel: «Fit for fight» – med et pedagogisk credo i bagasjen? På vei til å bli barnehagelærer
Lill Krestin Ryland og Svitlana Hollovchuk

Vitenskapelig antologiartikkel: Fra fag til transfaglighet
Robert Mjelde Flatås

Vitenskapelig antologi: Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv
Ingfrid M. Thorjussen og Ursula S. Goth (red.)

Vitenskapelig artikkel: Inclusion in the heat of the moment: Balancing participation and mastery
Kristian Øen, Rune Johan Krumsvik og Øystein Olav Skaar

Vitenskapelig artikkel: Impact of Improper Storage of ChAdOx1-S (AstraZeneca) Vaccine on Its Efficacy and Safety
Marek Mikołajczyk, Roman Lewandowski, Anatoliy Goncharuk

Vitenskapelig artikkel: "Vi vet noe om Zanahary som dere ikke vet"
Kristningen av afrikanske gudsbetegnelser som strategisk og etisk spørsmål
Knut Holter

Vitskapleg artikkel: For ein ukjend Gud".
Religionsteologiske implikasjonar i arbeidet med omsettinga av Gud til santali
Rolf Kjøde

Vitenskapelig artikkel: God, the Absolute Wise Man, and the Study of Religion
Clemens Cavallin

Vitenskapelig artikkel: Factors influencing the implementation of the EuroFIT lifestyle change program in professional football clubs in Europe: a qualitative study in four European countries
Øystein Røynesdal m.fl.

Vitenskapelig artikkel: «Plukke frukt i våre haver»: Velferdsnasjonalisme og innvandrere som «byrde»
Katrine Mellingen Bjerke

Vitenskapelig artikkel: Barns skjermbruk som tema i samarbeidet mellom barnehage og hjem – et forsømt område?
Margunn Serigstad Dahle, Hans-Olav Hodøl, Trude Kyrkjebø, Øyvind Økland

Vitenskapelig artikkel: Gud på tibetansk: om å bruke et upersonlig begrep som gudsbetegnelse i bibeloversettelse
Erik Andvik

Vitenskapelig artikkel: Kontroversielle saker i samfunnsfag – oppseding til politisk korrekte standpunkt?
Åshild Samnøy

Vitenskapelig artikkel: The symbolic universe of the Temple: A case-study of the fifth-century synagogue at Sepphoris with focus on its mosaic
Johanna Bokedal

Vitenskapelig artikkel: Physical Activity and Nutritional Pattern Related to Maturation and Development
Luca Paolo Ardigò m.fl.

Vitenskapelig artikkel: Utforskande sjølvdialog
Wenche Langeland og Sæbjørg Hageberg Kjeka

Vitenskapelig artikkel: Et ubrukt potensial - drama som læringsform i KRLE-faget
Ruth hol Mjanger og Ingrid Trætteberg

Antologi: Estetiske arbeidsmåter i KRLE-faget
Kim Larsen og Ståle J. Kristiansen (red.)

Vitenskapelig artikkel: Ole Hallesby og fascismen
Hans M. Bringeland

Vitenskapelig artikkel: ”Som om det aldri har skjedd”. Skjønnlitterært arbeid med verdien tilgivelse på 5.–7. trinn
Siri hovda Ottesen og Aasfrid Tysvær

Kronikk: Mer åpenhet i politiet.
Liv Iren Hognestad

Fagbok/lærebok: Bærekraft i praksis - Aktiviteter og øvelser
Robert Mjelde Flatås

Vitenskapelig antologi: Health Crises and Media Discourses in Sub-Saharan Africa
Carol Azungi og Angella Napakol

Vitenskapelig antologi: COVID-19 and the Media in Sub-Saharan Africa: Media Viability, Framing and Health Communication
Carol Azungi og Angella Napakol (red.)

Kunstnerisk utviklingsprosjekt: Når natten fyller dine rom.  Noteutgivelse, arr. for blandet kor a cappella.
Ingrid Mostad Bråten

Vitenskapelig artikkel: The interplay between gastrocnemius medialis force–length and force–velocity potentials, cumulative EMG activity and energy cost at speeds above and below the walk to run transition speed
Andrea Monte, Paolo Tecchio, Francesca Nardello, Beatriz Bachero-Mena, Luca Paolo Ardigò, Paola Zamparo

Monografi: The Five Questions: An Academic Handbook in Youth Ministry Research
Jos de Kock og Bård Norheim

Monografi: A Universe from Someone
Peter S. Williams

Vitenskapelig artikkel: Effects of Mental Fatigue on Reaction Time in Sportsmen
Migliaccio GM, Di Filippo G, Russo L, Orgiana T, Luca Paolo Ardigò, Casal MZ, Peyré-Tartaruga LA, Padulo J 

Lærebok/fagbok: Move it! Rytmikk, stemme og kropp i musikkundervisningen.
Tone Ophus

Vitenskapelig artikkel: An Investigation of the Implementation of Obligatory Physical Activity Classes for 5th–7th Grade in Norway
Erling Algrøy, Oddrun Samdal, Ellen Haug

Vitenskapelig artikkel: [M]en siden den Tiid have ofte mange søgt at efterabe den rette Christum, og forføre Folket". Ludvig Holberg om jødisk messianisme
Are Bøe Pedersen

Vitenskapelig artikkel: Vurdering av kompetanse for inkluderende praksis
Kristian Øen

Vitenskapelig artikkel: Effectiveness of academic institutional models in Europe: university instructor perception case research from Bosnia and Herzegovina and France
Anatoliy G. Goncharuk, Giuseppe T. Cirella

Vitenskapelig artikkel: Effects of Goalball on Balance: A Systematic Review
Palacín Artigosa, D.; Ardigò, L. P.; Rico-González, M.

Editorial: Structural and mechanistic determinants of endurance performance
Lanferdini FJ, Diefenthaeler F, Ardigò LP, Peyré-Tartaruga LA and Padulo J.

Vitenskapelig artikkel:Track Running Shoes: A Case Report of the Transition from Classical Spikes to “Super Spikes” in Track Running
Russo, L.; Montagnani, E.; Buttari, D.; Ardigò, L.P.; Melenco, I.; Larion, A.; Migliaccio, G.M.; Padulo, J.

Vitenskapelig artikkel: Some Insights Regarding Symmetry Relevance in Biomedicine
Ardigò, Luca Paolo; Ouergui, I.; Nobari, H.; Formenti, D.

Vitenskapelig artikkel: The Presence of Christ in Qualitative Research: Four Models and an Epilogue
Bård Norheim

Vitenskapelig artikkel: God Making in China: Notes Toward a Theory of Deification
Margrethe Løøv

Monografi: Frihet och förtvivlan: Sören Kierkegaard om gudsförhållandet och självets helande
Tomas Bokedal

Vitenskapelig artikkel: Charging a Confirmation Sermon with ‘Suspense’: Three Rhetorical Opening Strategies
Bård Eirik Hallesby Norheim

Vitenskapelig artikkel: COVID-19 among the Pakistani immigrant population in Northern Europe - Incidence and possible causes for infection
Ursula S. Goth, Heidi Lyshol, Lars Erik Braanen, Anette Sørensen, Hilde Skjerve

Vitenskapelig artikkel: En felles spørreundersøkelse skole-PPT som utgangspunkt for samarbeid om inkluderende praksis
Marit Mjøs og Kristian Øen

Vitenskapelig artikkel: Fagdidaktisk modell – bidrag til «den gode oppgaven»?
Anne Guro Schmidt Antun

Monografi: The Three Fears Every Leader Has to Know: Words to Use in a Crisis
Bård Norheim og Joar Haga

Vitenskapelig artikkel: Season jump performance and wellness variables in Turkish national youth wrestlers
Nobari H, Silva R, Akyildiz Z, Günay M, Clemente FM, Formenti D, Ardigò Luca Paolo

Vitenskapelig artikkel: The Influence of Burpee on Endurance and Short-Term Memory of Adolescents
Georgiy Polevoy, Florin Cazan, Johnny Padulo, Luca Paolo Ardigò

Fagartikkel: Foreldreretten verdt en motstandskamp
Egil Morland

Nettbaserte gudstjenester: Mediebrukernes opplevelse og gudstjenestens formål
Egil Sæbø og Hans-Olav Hodøl

Pedagogical Approaches and Learning Activities, Content, and Resources Used in the Design of Massive Open Online Courses (MOOCs) in the Health Sciences: Protocol for a Scoping Review
Øystein Røynesdal, Jeanette H. Magnu, Anne Moen

Samarbeidslæring i skolen - Metoder og øvelser. Fagbok
Robert Mjelde Flatås

Associations between biological maturity level, match locomotion, and physical capacities in youth male soccer players
Hilde Gundersen, Amund Riiser, Erling Algrøy, Mona Vestbøstad, m.fl.

Philippians 2:9-16: Who Is the Lord of the Eschaton and Whose Name Is Above Every Name?
Erik Waaler

Mikrohistorie som kunnskaps- og læringsarena
Lars Gaute Jøssang

Cultural Policies and Music Production Across Ethiopian Regimes: A Historical Study
Jan Magne Steinhovden, Abraha Weldu

Kunstnerisk utviklingsprosjekt: Ekteskapsbønn. Korarrangement
Ingrid Mostad Bråten

Kronikk: Ja takk til studentopprør
Liv Iren Hognestad

Vitenskapelig monografi: Warrior, King, Servant, Savior: Messianism in the Hebrew Bible and Early Jewish Texts
Torleif Elgvin

Vitenskapelig artikkel: Missio Dei: Is there any common ground?
Rolf Kjøde

Vitenskapelig artikkel: Media Viability, Covid-19 and the ‘Darwinian’ Experience in Southern Africa:Glimpses from Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namibia, South Africa, Zambia and Zimbabwe
Carol Azungi Dralega

Vitenskapelig antologi: Health Crises and Media Discourses in Sub-Saharan Africa
Carol Azungi Dralega, Angella Napakol

Monografi: Kokebok fra SKUP-kjøkkenet
Espen Sørmo Strømme

Vitenskapelig artikkel: Someone’ versus ‘something’: A reflection on transhumanist values in light of education
Tomas Bokedal, Solveig M. Reindal, Svein Rise, & Stein M. Wivestad

Vitenskapelig artikkel: The Legacy of Solomon the Sage from Qohelet to Josephus
Torleif Elgvin

Vitenskapelig artikkel: Post-exilic History and Archaeology and the Formation of Biblical Literature
Torleif Elgvin

Vitenskapelig artikkel: The role of teacher actions for students’ productive interaction solving a linear function problem
Ellen Kristine Solbrekke Hansen

Fagbok: Fra abonnent til skribent - Kildekritikk og kritisk tenkning i en digital mediehverdag
Torstein Hestnes

Vitenskapelig artikkel: Nyhetshistorier om dødshjelp: En analyse av personfokuserte nyheter om eutanasi i norske medier
Hilde Kristin Dahlstrøm

Vitenkapelig artikkel: Trossamfunn under lupen: Hvordan slipper journalistene gjennom nåløyet?
Espen Sørmo Strømme

Populærformidling: Alle kommer hjemmefra, av Louis Jacoby - musikkomtale (i basen "Oppbyggelige eksempler")
Agnethe Kristianen

Populærformidling: Det store veiskillet, av Kåre Holt - romanomtale (i basen "Oppbyggelige eksempler")
Gunnvi Sæle Jokstad

Populærformidling: Kilden, av Gabriel Scott - romanomtale (i basen "Oppbyggelige eksempler")
Anne Karin Rudjord Unneland

Vitenskapelig artikkel: Students’ agency, creative reasoning, and collaboration in mathematical problem solving
Ellen Kristine Solbrekke Hansen

Vitenskapelig artikkel: Theological Wiggle Room as a Resource in Ordinary Theology: Significance for Ecclesiology, Leadership, and Personal Development
Knut Tveitereid og Bård Eirik Hallesby Norheim

Vitenskapelig artkkel: Musical life stories: coherence through musicking in the prison setting
Kjetil Hjørnevik, m.fl.

Vitenskapelig artikkel: Gift Exchange, Reciprocity and Alliances in Medieval and Modern Norway
Torgeir Landro

Vitenskapelig artikkel: Teachers’ attitudes to inclusion regarding challenging behaviour
Kristian Øen og Rune Johan Krumsvik

Vitenskapelig artikkel: Exploring the provision and motives behind the adoption of health-promotion programmes in professional football clubs across four European countries
Øystein Røynesdal m.fl.

Vitenskapelig artikkel: Stedets pedagogikk i norsk skole
Turid Løyte Harboe

Vitenskapelig artikkel: COVID-19 and Its Triangle Effects on Human’s Well- Being: a Qualitative Research Method Used to Collect Appropriate Data
Nabi Fatahi, Karwan Kakamad, Zana Babakr, Khaled Tafran, Øyvind
Økland

Vitenskapelig artikkel: Språkforsker og misjonær Paul Olaf Bodding: en selvmotsigelse?
Erik Andvik

Monografi: Kunsten å tale til nordmenn. En håndbok.
Bård Eirik Hallesby Norheim og Joar Haga

Vitskapleg artikkel: Frå Edinburgh til verdas ende: Utviklingstrekk i fortolkinga av kyrkjas misjonsoppdrag, 1910-2010, i lys av to talar
Joar Haga og Bård Norheim

Vitenskapelig antologiartikkel: Business Education in the Legacy of Hans Nielsen Hauge
Cathrine Borgen and Bruce R. Dalgaard