Publikasjoner

Nedenfor følger en oversikt over siste publikasjoner fra ansatte ved NLA Høgskolen.

Populærformidling: Arbeid med mening. Innlegg i Dagens Perspektiv, 6.10.21
Truls Liland

Monografi: Apologetics in 3D: Essays on Apologetics and Spirituality
Peter S: Williams

Vitenskapelig artikkel: Fracture formation due to differential compaction under glacial load: a poro-elastoplastic simulation of the Hugin Fracture.
Karin Landschulze & Marcus Landschulze

Vitenskapelig artikkel: Modeller i kjemiundervisning - et eksempel på hvordan de kan bidra til læring og feillæring
Heidi Iren Saure, Nils-Erik Bomark og Monica Lian Svendsen

Fagbok: Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren
Robert Mjelde Flatås

Populærvitenskapelig bokessay: Frihet under tvang.
Stein M. Wivestad

Vitenskapelig artikkel: Thomas Aquinas and education
Stein M. Wivestad

Vitenskapelig artikkel: Motion Analysis of Match Play in U14 Male Soccer Players and the Influence of Position, Competitive Level and Contextual Variables.
Erling Andre Algrøy m.fl.

Vitenskapelig publisering: Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø - fra nye erfaringer itl eksperimenterende og utforskende praksis. Stipendiat Anette Sofie Bernsen Universitetet i Sørøst Norge/NLA Høgskolen, stipendiat/prorektor for utdanning Amund Langøy NLA Høgskolen/Universitetet i Bergen, Margareth Eilifsen Høgskulen på Vestlandet

Vitenskapelig artikkel: Seernes opplevelse av nettbaserte gudstjenester
Førsteamanuensis Hans-Olav Hodøl og høgskolelektor Egil Sæbø

Vitenskapelig artikkel: Arbeids- og næringslivet som misjonal arena. Momenter til en tverrfaglig forskningsagenda - inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge.
Magne Supphellen, Truls Liland og  Bård Eirik Hallesby Norheim

Vitenskapelig artikkel: Bildeboken "Fy katte!" – en utforskningsarena for emosjonell literacy? Litterære samtaler på førstetrinn
Aasfrid Tysvær og Siri Hovda Ottesen