Publikasjoner

Nedenfor følger en oversikt over siste publikasjoner fra ansatte ved NLA Høgskolen.

Vitenskapelig artikkel: En felles spørreundersøkelse skole-PPT som utgangspunkt for samarbeid om inkluderende praksis
Marit Mjøs og Kristian Øen

Vitenskapelig artikkel: Fagdidaktisk modell – bidrag til «den gode oppgaven»?
Anne Guro Schmidt Antun

Monografi: The Three Fears Every Leader Has to Know: Words to Use in a Crisis
Bård Norheim og Joar Haga

Vitenskapelig artikkel: Season jump performance and wellness variables in Turkish national youth wrestlers
Nobari H, Silva R, Akyildiz Z, Günay M, Clemente FM, Formenti D, Ardigò Luca Paolo

Vitenskapelig artikkel: The Influence of Burpee on Endurance and Short-Term Memory of Adolescents
Georgiy Polevoy, Florin Cazan, Johnny Padulo, Luca Paolo Ardigò

Fagartikkel: Foreldreretten verdt en motstandskamp
Egil Morland

Nettbaserte gudstjenester: Mediebrukernes opplevelse og gudstjenestens formål
Egil Sæbø og Hans-Olav Hodøl

Pedagogical Approaches and Learning Activities, Content, and Resources Used in the Design of Massive Open Online Courses (MOOCs) in the Health Sciences: Protocol for a Scoping Review
Øystein Røynesdal, Jeanette H. Magnu, Anne Moen

Samarbeidslæring i skolen - Metoder og øvelser. Fagbok
Robert Mjelde Flatås

Associations between biological maturity level, match locomotion, and physical capacities in youth male soccer players
Hilde Gundersen, Amund Riiser, Erling Algrøy, Mona Vestbøstad, m.fl.

Philippians 2:9-16: Who Is the Lord of the Eschaton and Whose Name Is Above Every Name?
Erik Waaler

Mikrohistorie som kunnskaps- og læringsarena
Lars Gaute Jøssang

Cultural Policies and Music Production Across Ethiopian Regimes: A Historical Study
Jan Magne Steinhovden, Abraha Weldu

Kunstnerisk utviklingsprosjekt: Ekteskapsbønn. Korarrangement
Ingrid Mostad Bråten

Kronikk: Ja takk til studentopprør
Liv Iren Hognestad

Vitenskapelig monografi: Warrior, King, Servant, Savior: Messianism in the Hebrew Bible and Early Jewish Texts
Torleif Elgvin

Vitenskapelig artikkel: Missio Dei: Is there any common ground?
Rolf Kjøde

Vitenskapelig artikkel: Media Viability, Covid-19 and the ‘Darwinian’ Experience in Southern Africa:Glimpses from Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namibia, South Africa, Zambia and Zimbabwe
Carol Azungi Dralega

Vitenskapelig antologi: Health Crises and Media Discourses in Sub-Saharan Africa
Carol Azungi Dralega, Angella Napakol

Monografi: Kokebok fra SKUP-kjøkkenet
Espen Sørmo Strømme

Vitenskapelig artikkel: Someone’ versus ‘something’: A reflection on transhumanist values in light of education
Tomas Bokedal, Solveig M. Reindal, Svein Rise, & Stein M. Wivestad

Vitenskapelig artikkel: The Legacy of Solomon the Sage from Qohelet to Josephus
Torleif Elgvin

Vitenskapelig artikkel: Post-exilic History and Archaeology and the Formation of Biblical Literature
Torleif Elgvin

Vitenskapelig artikkel: The role of teacher actions for students’ productive interaction solving a linear function problem
Ellen Kristine Solbrekke Hansen

Fagbok: Fra abonnent til skribent - Kildekritikk og kritisk tenkning i en digital mediehverdag
Torstein Hestnes

Vitenskapelig artikkel: Nyhetshistorier om dødshjelp: En analyse av personfokuserte nyheter om eutanasi i norske medier
Hilde Kristin Dahlstrøm

Vitenkapelig artikkel: Trossamfunn under lupen: Hvordan slipper journalistene gjennom nåløyet?
Espen Sørmo Strømme

Populærformidling: Alle kommer hjemmefra, av Louis Jacoby - musikkomtale (i basen "Oppbyggelige eksempler")
Agnethe Kristianen

Populærformidling: Det store veiskillet, av Kåre Holt - romanomtale (i basen "Oppbyggelige eksempler")
Gunnvi Sæle Jokstad

Populærformidling: Kilden, av Gabriel Scott - romanomtale (i basen "Oppbyggelige eksempler")
Anne Karin Rudjord Unneland

Vitenskapelig artikkel: Students’ agency, creative reasoning, and collaboration in mathematical problem solving
Ellen Kristine Solbrekke Hansen

Vitenskapelig artikkel: Theological Wiggle Room as a Resource in Ordinary Theology: Significance for Ecclesiology, Leadership, and Personal Development
Knut Tveitereid og Bård Eirik Hallesby Norheim

Vitenskapelig artkkel: Musical life stories: coherence through musicking in the prison setting
Kjetil Hjørnevik, m.fl.

Vitenskapelig artikkel: Gift Exchange, Reciprocity and Alliances in Medieval and Modern Norway
Torgeir Landro

Vitenskapelig artikkel: Teachers’ attitudes to inclusion regarding challenging behaviour
Kristian Øen og Rune Johan Krumsvik

Vitenskapelig artikkel: Exploring the provision and motives behind the adoption of health-promotion programmes in professional football clubs across four European countries
Øystein Røynesdal m.fl.

Vitenskapelig artikkel: Stedets pedagogikk i norsk skole
Turid Løyte Harboe

Vitenskapelig artikkel: COVID-19 and Its Triangle Effects on Human’s Well- Being: a Qualitative Research Method Used to Collect Appropriate Data
Nabi Fatahi, Karwan Kakamad, Zana Babakr, Khaled Tafran, Øyvind
Økland

Vitenskapelig artikkel: Språkforsker og misjonær Paul Olaf Bodding: en selvmotsigelse?
Erik Andvik

Monografi: Kunsten å tale til nordmenn. En håndbok.
Bård Eirik Hallesby Norheim og Joar Haga

Vitskapleg artikkel: Frå Edinburgh til verdas ende: Utviklingstrekk i fortolkinga av kyrkjas misjonsoppdrag, 1910-2010, i lys av to talar
Joar Haga og Bård Norheim

Vitenskapelig antologiartikkel: Business Education in the Legacy of Hans Nielsen Hauge
Cathrine Borgen and Bruce R. Dalgaard

Populærformidling: Livsviktig kommunikasjon
Sigve Ladstein

Vitenskapelig antologiartikkel: Interpreting Haugean Entrepreneurial Motivation from the Perspective of Economic and Management Theories
Bruce R. Dalgaard og Magne Supphellen

Vitenskapelig antologiartikkel: Hans Nielsen Hauge as a Social Entrepreneur and Innovator
Truls Liland

Populærformidling: Arbeid med mening. Innlegg i Dagens Perspektiv, 6.10.21
Truls Liland

Monografi: Apologetics in 3D: Essays on Apologetics and Spirituality
Peter S: Williams

Vitenskapelig artikkel: Fracture formation due to differential compaction under glacial load: a poro-elastoplastic simulation of the Hugin Fracture.
Karin Landschulze & Marcus Landschulze

Vitenskapelig artikkel: Modeller i kjemiundervisning - et eksempel på hvordan de kan bidra til læring og feillæring
Heidi Iren Saure, Nils-Erik Bomark og Monica Lian Svendsen

Fagbok: Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren
Robert Mjelde Flatås

Populærvitenskapelig bokessay: Frihet under tvang.
Stein M. Wivestad

Vitenskapelig artikkel: Thomas Aquinas and education
Stein M. Wivestad

Vitenskapelig artikkel: Motion Analysis of Match Play in U14 Male Soccer Players and the Influence of Position, Competitive Level and Contextual Variables.
Erling Andre Algrøy m.fl.

Vitenskapelig publisering: Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø - fra nye erfaringer itl eksperimenterende og utforskende praksis. Stipendiat Anette Sofie Bernsen Universitetet i Sørøst Norge/NLA Høgskolen, stipendiat/prorektor for utdanning Amund Langøy NLA Høgskolen/Universitetet i Bergen, Margareth Eilifsen Høgskulen på Vestlandet

Vitenskapelig artikkel: Seernes opplevelse av nettbaserte gudstjenester
Førsteamanuensis Hans-Olav Hodøl og høgskolelektor Egil Sæbø

Vitenskapelig artikkel: Arbeids- og næringslivet som misjonal arena. Momenter til en tverrfaglig forskningsagenda - inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge.
Magne Supphellen, Truls Liland og  Bård Eirik Hallesby Norheim

Vitenskapelig artikkel: Bildeboken "Fy katte!" – en utforskningsarena for emosjonell literacy? Litterære samtaler på førstetrinn
Aasfrid Tysvær og Siri Hovda Ottesen