Frihet och förtvivlan: Sören Kierkegaard om gudsförhållandet och självets helande

Tomas Bokedal

(Monografi, utgitt på Artos Bokförlag 2022)

Boken behandlar frihetsbegreppet och dess motsats förtvivlan i Kierkegaards kristna existensfilosofi. Att vara riktad mot sig själv, skriver han, är frihet. Viktigare än att känna sig själv är här själva processen att vara i vardande – att bli sig själv, som står i motsättning till det själviska. Motsatsen är förtvivlan och dess psykologiska motsvarighet ångest. Grundförutsättningen för Kierkegaards beskrivning av människans själv är gudsförhållandet, som han menar alla människor står i. I denna skapelsegivna relation, läggs fokus på självets helande: från förtvivlan, självets sjukdom, till frihet.

Se forlagets omtale: https://artos.se/bok/frihet-och-fortvivlan/