Monografier/antologier

Nedenfor finner du monografier og antologier utgitt av ansatte ved NLA Høgskolen.

På rett veg med rettleiinga: Master- og bachelorrettleiing i lærarutdanningane
Vigdis Berland Øystese og Anne Karin Rudjord Unneland (red.)

Hånd i hånd i barnehagelærerutdanningen: Der lek, fag og praksis møtes
Astrid Øien Halsnes og Linn Krestin Ryland (red.)

Kristen spiritualitet og teologi - Innsikter fra den katolske tradisjon 
Ståle J. Kristiansen og Kim Larsen (red.)

Digitisation, AI and Algorithms in African Journalism and Media Contexts: Practice, Policy and Critical Literacies
Carol Azungi Dralega (red.)

Kroppsøving i praksis - læreplanbegreper, klasseledelse og undervisningsmetoder
Øystein B. Røynesdal og Ingfrid M. Thorjussen

Kommet for å bli? Ledertrening etter konfirmasjonen
Knut Tveitereid (red.)

Leik i norskfaget
Magnhild Selås og Tone Helene Skattør (red.)

A Forceful and Fruitful Verse : Genesis 1:28 in Luther‘s Thought and its Place in the Wittenberg Reformation (1521–1531)
Brandt Klawitter

Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjenesten
Marit Mjøs, Siv Hillesøy, Vegard Moen, Stein Erik Ohna (red.)

Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv
Ingfrid M. Thorjussen og Ursula S. Goth (red.)

Estetiske arbeidsmåter i KRLE-faget
Kim Larsen og Ståle J. Kristiansen (red.)

Health Crises and Media Discourses in Sub-Saharan Africa
Carol Azungi og Angella Napakol

COVID-19 and the Media in Sub-Saharan Africa: Media Viability, Framing and Health Communication
Carol Azungi og Angella Napakol

The Five Questions: An Academic Handbook in Youth Ministry Research
Jos de Kock og Bård Norheim

A Universe from Someone
Peter S. Williams

Frihet och förtvivlan: Sören Kierkegaard om gudsförhållandet och självets helande
Tomas Bokedal

The Three Fears Every Leader Has to Know: Words to Use in a Crisis
Bård Norheim og Joar Haga

Warrior, King, Servant, Savior: Messianism in the Hebrew Bible and Early Jewish Texts
Torleif Elgvin

Health Crises and Media Discourses in Sub-Saharan Africa
Carol Azungi Dralega, Angella Napakol

 Kokebok fra SKUP-kjøkkenet
Espen Sørmo Strømme

Fra abonnent til skribent - Kildekritikk og kritisk tenkning i en digital mediehverdag
Torstein Hestnes

Kunsten å tale til nordmenn. En håndbok.
Bård Eirik Hallesby Norheim og Joar Haga

Apologetics in 3D: Essays on Apologetics and Spirituality
Peter S: Williams

Revision of fossil Bibionidae (Diptera) from the Oligocene of Germany. John Skartveit.

The Borgarthing Law and the Eidsivathing Law. Torgeir Landro.

Fra barnehage til voksenliv. Utdanning, didaktikk og verdi. Linnéa Jermstad og Ursula Småland Goth

NLA Høgskolen: Fagutvikling og sjølvforståing på kristen grunn. Gunhild Hagesæther, Gunnar Innerdal, Bjarne Kvam (red)

Outgrowing God? A Beginner’s Guide to Richard Dawkins and the God Debate. Peter S. Williams.

Pedagogikk, periferi og verdi: Eksistensiell dialog om skole og samfunn. Tone Sævi og Gert Biesta (red).

Veien til fred. Refleksjoner i lys av Immanuel Kant, Karl Marx, konservatismen og kristen tenkning. Lars Steinar Hauge