Kroppsøving i praksis - læreplanbegreper, klasseledelse og undervisningsmetoder

Øystein Bøe Røynesdal og Ingfrid Mattingsdal Thorjussen (red.)

(Utgitt på Universitetsforlaget, 2024)

I denne boken kobler forfatterne utøvelsen av kroppsøvingsfaget og forskning tettere sammen, i lys av tre temaområder: læreplanbegreper, klasseledelse og undervisningsmetoder. 
Formålet med boken er å bidra til utvikling av undervisningspraksiser som sikrer god opplæring i faget for alle elever, både i nåværende og i fremtidige læreplaner. Forfatterne synliggjør forskningsarbeidets relevans og anvendbarhet i lys av Fagfornyelsen (LK20), der det blant annet presenteres konkrete teorier, modeller eller empiri som kan skape fornying av undervisnings- og ledelsespraksis i faget.