Kommet for å bli? Ledertrening etter konfirmasjonen

Knut Tveitereid (red.)

(Antologi, utgitt på Verbum Akademisk 2023)

Antall ungdommer som er med i Den norske kirkes "ledertrening etter konfirmasjonen" er økende. Det som var tenkt som ett trosopplæringstiltak blant flere, er i praksis blitt kirkens viktigste arena for trosopplæring og ungdomsarbeid. Hva skjer i ledertreningen? Hvordan oppleves den? Hvem involveres og på hvilken måte? Artiklene i denne boken er et resultat av et treårig forskningsprosjekt. Forskere fra MF, NLA, TF og VID har med støtte fra Kirkerådet dukket ned i det som må være en av de mest spennende, uavklarte, flertydige og løfterike tingene som skjer i norsk kirkeliv.