Kristen spiritualitet og teologi

Ståle Johannes Kristiansen og Kim Larsen (red.)

(Utgitt på Novus forlag, 2024)

De ulike artiklene i denne boken utforsker katolsk spiritualitet fra et faglig innenfra-perspektiv. Det betyr likevel ikke at forståelsen av denne spiritualiteten er entydig, for boken viser samlet sett at katolsk spiritualitet er et mangeartet og i en viss forstand pluralistisk fenomen. Som kjent har ordet «katolsk» flere konnotasjoner enn de rent konfesjonelle. Katolsk betyr «altomfattende», og en fullstendig katolsk spiritualitet må søke impulser og sannhet utover den vestlige katolske tradisjon. Artiklene i denne antologien viser nettopp dette, for eksempel ved at de drar veksler på innsikter fra østkirkelige tradisjoner. Et viktig mål i antologien er å bygge bro og fremme dialog på tvers av konfesjonelle «grenser». Boken er derfor ikke bare en samling artikler – den er en invitasjon til å utforske, utfordre og utvide vår forståelse om kristen spiritualitet. 

Bokens forfattere: Erik Varden, Erik Andvik, Clemens Cavallin, Olav Hovdelien, Øyvind Justin Lone, Svein Rise, Peder K. Solberg, Magdalene Thomassen, Kim Larsen og Ståle Johannes Kristiansen.