Leik i norskfaget

Magnhild Selås og Tone Helen Skattør (red.)

(Utgitt på Fagbokforlaget, 2023)

I den nye læreplanen i 2020 (LK20) ble leken på nytt trukket fram som viktig i skolen. Men hvordan skal vi forholde oss til lekbegrepet i skolen, og hvordan kan lærere ta i bruk lek, og samtidig ivareta den systematiske opplæringen i fagene?

Denne boken presenterer et resonnement om lek, og hvordan man kan bruke leken i norskfaglig sammenheng. I bokas første del presenterer vi en teoretisk innsirkling av lekbegrepet, diskusjon av eierskap til aktivitetene i klasserommet og en diskusjon av hvordan lek kan fremme litterasitet. Bokas andre del består av lekne punktnedslag fra skolehverdagen. I boka presenterer erfarne lærere og lærerutdannere ulike lekeformer, og drøfter hvordan leken kan bidra til å nå målene vi setter for faget gjennom grunnskoleløpet (både med tanke på læring og danning).

Forlagets omtale: https://www.fagbokforlaget.no/Leik-i-norskfaget/I9788245040203