Fra barnehage til voksenliv. Utdanning, didaktikk og verdi

Red. Linnéa Jermstad og Ursula Småland Goth

Vitenskapelige antologi "Fra barnehage til voksenliv. Utdanning, didaktikk og verdi" publisert på Novus forlag, 2020.

Linnéa Jermstad og Ursula Småland Goth er redaktører av antologien, som består av 13 fagfellevurderte artikler som omhandler verdier innen pedagogisk praksis. Antologien deles i tre kategorier: Barnehage, grunnskole og voksenliv med livslang læring.

Antologien er skrevet av 18 forfattere, der flesteparten kommer fra NLA Høgskolen. Alle forfatterne, som selv har lang erfaring fra praksisfeltet, har basert sine bidrag på forskning fra egen praksis. Det som er sentralt i alle artikler er ikke bare formidling av kunnskap, men også verdier.

— Faglige ansatte ved NLA gjennomfører mange vitenskapelige prosjekt, samtidig som fagfeltet etterlyser verdibaserte vitenskapelige tekster. Derfor satte vi fokus på at bidragene skulle vise viktigheten av verdien og ikke bare se på det faglige aspektet, forteller Goth. Jermstad legger til at dette er verdier som preger oss som mennesker, og gjennom tid internaliserer vi dem til våre egne.

foto 2020.jpg
REDAKTØRER AV ANTOLOGIEN, f.v. Linnéa Jermstad og Ursula Småland Goth.

Jermstad forteller videre at tekstene i antologien har som mål å løfte studentene og praktiserende pedagoger ved å vise veien til å se den enkelte, lære dem å se sitt ansvar og gi dem verktøyene og kunnskapen til å forvalte dette ansvaret på best mulig måte. Hun understreker at dette er en tilnærming vi kjenner fra verdibaserte høyskoler som NLA. Videre har tekstene som mål å motivere til danning og kritisk tenkning, og utfordre til aktivt engasjement for medmennesker og samfunn både i Norge, internasjonalt og globalt.

— Våre verdier og vår refleksjon har både bevisst og ubevisst, innvirkning på vår profesjonsutøvelse. Det er derfor viktig at vi bevist reflekterer over hvordan verdier kan formidles i undervisning og i praksis, understreker Goth.

Forfattere i antologien


Ursula Småland Goth
, NLA Høyskolen og Høyskolen Kristiania; Linnéa K. Jermstad, NLA Høgskolen; Ingunn Reigstad, NLA Høgskolen; Per Ivar Kjærgård, NLA Høgskolen; Hilde Sundnes, NLA Høgskolen; Astrid Øien Halsnes, NLA Høgskolen; Erik Goth Småland, Høyskolen Kristiania; Miroslava Tokovska, Høyskolen Kristiania; Anne Karin Rudjord Unneland, NLA Høgskolen; Kristin Aadland-Atkinson, NLA Høgskolen; Lise Øen Jones, Universitetet i Bergen og NLA Høyskolen; Elisabeth Hesjedal, Universitetet i Bergen; Gunnvi Sæle Jokstad, NLA Høgskolen; Tove Hagenes, NLA Høgskolen; Torgeir Landro, NLA Høgskolen; Svitlana Holovchuk, NLA Høgskolen; Espen Schønfeldt, VIKEN fylkeskommune og Liv Oddrun Voll, Universitetet i Oslo

Ønsker du å lese antologien så finner du den i Open Acces.