Estetiske arbeidsmåter i KRLE-faget

Kim Larsen og Ståle Johannes Kristiansen (red.)

(Utgitt på Fagbokforlaget)

Denne boken handler om utvikling av estetiske arbeidsmåter i KRLE-faget. Det gjenspeiles i kapitler om bruk av kunst og bilder, om drama, sang og dialog og om livsmestring, stillhet og sanselighet i undervisningen. 

Antologien springer ut av et forsknings- og utviklingsprosjekt i forskergruppen Didaktikk og estetisk læring i KRLE ved NLA Høgskolen. Prosjektet har vært et samarbeid mellom fagmiljøene KRLE og drama og har særlig sett på utviklingen av estetiske arbeidsmåter i KRLE i lærerutdanningen. 

Boken bidrar med ny kunnskap om KRLE-undervisning og er relevant for studenter innenfor lærerutdanning og KRLE.

Se forlagets presentasjon: https://fagbokforlaget.no/Estetiske-arbeidsm%C3%A5ter-i-KRLE-faget/I9788245040258