Kokebok fra SKUP-kjøkkenet

Espen Sørmo Strømme

Kokebok fra SKUP-kjøkkenet - Om undersøkende journalistikk og metodebruk. Fagbokforlaget 2022

Boken er en systematisk gjennomgang av undersøkende journalistikk som er sendt til den årlige SKUP-prisen fra 1991 til 2020. Boken har form som en lærebok, egnet for å gi tips til journalister, studenter og forskere. Samtidig er det et forskningsarbeid som teller som en monografi.

Forlagets omtale: https://www.fagbokforlaget.no/Kokebok-fra-SKUP-kj%C3%B8kkenet/I9788245038934

Les mer på skuptube.no