Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv

Ingfrid Mattingsdal Thorjussen og Ursula Småland Goth (red.)

(Utgitt av Fagbokforlaget, 2023)

Denne vitenskapelige antologien presenterer ulike forskningsarbeider som tar for seg verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. Boken dekker et bredt spekter av fagområder, fra journalistikk og interkulturell kommunikasjon til teologi, pedagogikk og barnehage- og grunnskolelærerutdanning.

Yrkesutøvelse er i dag basert på kunnskap, refleksjon og profesjonsverdier. Disse verdiene har en moralsk karakter og innebærer en forpliktelse til å sette barnet, eleven eller studenten, samt samfunnets interesser foran egne interesser. Samtidig krever samfunnet at kvaliteten i utdanningen forbedres og at studiene forbereder den enkelte på morgendagens krav.

Når verdier enten danner et intensjonsgrunnlag for handling eller skaper retning for handling, vil verdiene bli et fortolkningsgrunnlag i vurderinger av våre profesjonelle handlinger. Disse handlingene og refleksjonene analyseres i antologiens 17 kapitler, skrevet av 30 bidragsytere fra akademia med lang kjennskap til praksisfeltet. Boken gir dermed leserne et dypere innblikk i sammenhengene mellom verdier, yrkesutøvelse og kvalitet i utdanningene, og vil være en viktig ressurs for forskere, undervisere, studenter og andre med interesse for denne tematikken.

(De fleste artiklene er av NLA-forskere - enkeltartikler vil bli presentert etter hvert.)
Hele boka kan leses her: https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/book/34