Veien til fred

Lars Steinar Hauge

Magister i filosofi Lars Steinar Hauge lanserte 8. mai 2020, på 75-årsdagen for andre verdenskrigs slutt, boka Veien til fred, med undertittel: Refleksjoner i lys av Immanuel Kant, Karl Marx, konservatismen og kristen tenkning.

Et menneskevennlig samfunn er en vesentlig forutsetning for fred og internasjonal solidaritet mellom mennesker. Til nå er et slikt menneskevennlig samfunn ikke realisert, selv om mange har gitt sine bidrag. «Fred», av det norrøne ordet «fridr», betyr noe sånt som «kjærlighet og fred», og betegner mye mer enn fravær av krig.

Boka er ikke, slik det ofte har vært vanlig, spesielt opptatt av fredsbevegelser sitt arbeid for å gjøre slutt på krig. Hvilken rolle har filosofer og enkeltmennesker spilt for å fremme samme formål? Det er en grunnleggende tanke at filosofi er noe annet enn spekulasjon; den må ha et praktisk formål. Det går bl.a. fram av det aller første sitatet i boka: «De mest omstendelige filosofiske veier som filosofiens fagfolk går, har jo bare mening for så vidt de munner ut i det å være menneske» (Karl Jaspers).

Immanuel Kant, med sin lære om «formålenes rike» og «det kategoriske imperativ», har i det meste av forfatterens faglige arbeid hatt en særlig interesse. I denne boka blir Kant supplert med så vidt overraskende idéstrømninger – når «fred» er i fokus – som Karl Marx og konservatismen, dessuten av kristen tenkning (bidrag fra Egil Morland og Silje Haga).

Hauge: Det er blitt mer og mer klart for meg hvor viktig visjonene vi motiveres av og strekker oss etter, betyr.

Bokas omfattende illustrasjoner representerer i seg selv en intellektuell reise gjennom Europas utvikling de siste 400 år.

Bodoni Forlag.

Magister i filosofi, Lars Steinar Hauge.